Poreske mjere podrške privredi tokom trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19

Poreske mjere podrške privredi tokom trajanja epidemije

Vlada Crne Gore donijela je Uredbu o uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja.

1000
Tax

Tom Uredbom stvoren je pravni osnov za odlaganje obaveza shodno zaključku Vlade o mjerama za podršku privredi tokom trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19.

Uredba je objavljena u Službenom listu Crne Gore 31. marta 2020. godine i počinje da se primjenjuje od 31. marta 2020. godine.

Uredba predviđa da se poreskim dužnicima koji nijesu u mogućnosti da izmire poreske obaveze, usljed negativnih efekata virusa COVID19 na njihovo poslovanje, može odobriti odlaganje plaćanja poreskih i neporeskih potraživanja na period od 90 dana, počev od dana dospjeća obaveza u martu, aprilu i maju 2020. godine.

Uredba se ne primjenjuje na organe državne uprave, organe lokalne samouprave, organe lokalne uprave, javne ustanove, nezavisna regulatorna tijela, kao i privredna društva i pravna lica u kojima država ili lokalna
samouprava imaju većinski vlasnički udio, a koja ne posluju po tržišnim principima.

Poreskim i neporeskim potraživanjima, u smislu Uredbe, smatraju se:

  1. porez na dohodak fizičkih lica,
  2. doprinosi za obavezno socijalno osiguranje i
  3. obaveze nastale na osnovu reprograma poreskih potraživanja.

Uredba propisuje obrazac prijave za odlaganje plaćanja navedenih poreskih i neporeskih potraživanja. Poreski dužnik obrazac prijave može podneti u papirnoj formi nadležnoj Poreskoj upravi ili elektronski putem aplikacije na internet stranici Poreske uprave.

Prema informacijama objavljenim na internet stranici Poreske uprave, svi poslodavci koji tokom trajanja Uredbe budu podnosili mjesečne poreske prijave za porez i doprinose na lična primanja (IOPPD obrasce) će biti u obavezi da potvrde da li žele odlaganje plaćanje obaveze iskazane u IOPPD obrascu prije nego to podnesu i elektronski potpišu prijavu.

  • Godišnja prijava za porez na dohodak fizičkih lica – novi rok za podnošenje

Poreska uprava Crne Gore je na svojoj internet stranici objavila odluku o produženju roka za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL obrazac) za 2019. godinu.

Inicijalni rok (30. april 2020. godine) je produžen za 15 dana i ističe 15 maja 2020. godine.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.


Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vijesti možete posjetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vijesti

 

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me

© 2024 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us