Izmjene poreskih i radno-pravnih propisa u Crnoj Gori

Izmjene poreskih i radno-pravnih propisa u Crnoj Gori

Skupština Crne Gore je 27. maja 2021. godine usvojila niz izmjena iz oblasti poreskih propisa i propisa o radu.

1000
VAT
Ove izmjene su objavljene u Službenom listu Crne Gore br. 059/2021 od 4. juna 2021. godine.
 
Pregled najznačajnijih izmjena je dat u nastavku.
 
Zakon o radu
 
Minimalna zarada u neto iznosu povećana sa 222 na 250 eura.
 
Nova neto minimalna zarada će se primjenjivati od 1. oktobra 2021. godine.
 
Zakon o porezu na dodatu vrijednost
 
Povećan limit za obaveznu PDV registraciju na bazi ostvarenog prometa sa 18.000 EUR na 30.000 EUR.
 
Navedena izmjena je stupila na snagu 4. juna 2021. godine.
 
Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Na neprijavljeni prihod, utvrđen kao razlika između vrijednosti imovine na kraju i na početku kalendarske godine umanjen za iznos prijavljenog dohotka, podleže oporezivanju po stopi od 80%.

Poslodavac se oslobađa od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica obračunatih na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori na sljedeći način:

  • 90% poreza u 2021.godini;
  • 60% poreza u 2022. godini;
  • 30% poreza u 2023. godini.

Pravo na oslobađanje se može ostvariti samo za lica zaposlena u periodu od 1. januara 2021. godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a pod uslovom da su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

  • da se zaposleni nalazio na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore najmanje tri mjeseca prije dana zaključivanja ugovora o radu,
  • da je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme,
  • da je zasnivanjem radnog odnosa sa novim zaposlenim došlo do povećanja broja zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31.decembra 2020.godine i
  • da zaposleni prije zaključivanja ugovora nije bio zaposlen kod lica koje je osnivač ili je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos.

Navedene izmjene su stupile na snagu 4. juna 2021. godine.

Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica poslodavac podnosi poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti propisanih uslova. Obrazac zahtjeva je propisan u Pravilniku o obrascu zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela poreza na dohodak fizičkih lica koji je objavljen u "Službenom listu Crne Gore", br. 061/21 od 9. juna 2021. godine.
 
Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 
Poslodavac se oslobađa od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (“PIO”), koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca, na zaradu zaposlenog koja nije veća od prosječne mjesečne zarade u Crnoj Gori na sljedeći način:
  • 90% PIO doprinosa u 2021.godini;
  • 60% PIO doprinosa u 2022. godini;
  • 30% PIO doprinosa u 2023. godini.

Pravo na oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa za PIO se može ostvariti samo za lica zaposlena u periodu od 1. januara 2021.godine zaključno sa 31. decembrom 2021. godine a pod uslovom da su kumulativno ispunjeni uslovi navedeni za oslobađanje od poreza na dohodak fizičkih lica.

Navedene izmjene su stupile na snagu 4. juna 2021. godine.
 
Radi ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja dijela doprinosa za PIO poslodavac podnosi poreskom organu zahtjev i dokaze o ispunjenosti propisanih uslova. Obrazac zahtjeva je propisan u Pravilniku o obrascu zahtjeva za oslobađanje od plaćanja dijela doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje koji padaju na teret zaposlenog i poslodavca, koji je objavljen u "Službenom listu Crne Gore", br. 061/21 od 9 juna 2021. godine.
 
Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.
 
Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vijesti možete posjetiti sledeću internet stranicu:
 
 
KPMG Poresko-pravno odjeljenje
KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora
Office: +382 20 201 480
 
 
 

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us