Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV

Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV

Na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 6. jula 2017. godine donijet je predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost

1000
Law amendments

Želimo da vas obavijestimo da je na sjednici Vlade Crne Gore održanoj 6. jula 2017. godine donijet predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: predlog zakona). Predlog zakona još uvjek nije usvojen od strane Skupštine Crne Gore niti je do danas zakazana rasprava u Skupštini.

Predlog zakona predviđa da će opšta stopa PDV-a u Crnoj Gori biti povećana sa 19% na 21%. PDV će se obračunavati i plaćati po opštoj stopi od 21% od 1. januara 2018.godine, a do 1. januara 2018. godine primjenjivaće se opšta stopa od 19%. Snižena PDV stopa ostaće nepromijenjena.

Pravila o mjestu prometa usluga se u velikoj mjeri nastoje uskladiti sa pravilima u Evropskoj Uniji. Naime, umjesto trenutno važećeg opšteg pravila po kome su usluge oporezive prema mjestu pružaoca usluga nezavisno od toga da li je primalac obveznik PDV ili ne, predlogom zakonom se propisuju posebna pravila za slučaj prometa PDV obveznicima (tzv. B2B isporuke) i licima koja nisu PDV obveznici (tzv. B2C isporuke):

  1. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se smatra poreskim obveznikom (B2B), mjestom prometa usluga smatra se mjesto u kojem primalac usluga ima sjedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište ili boravište,
  2. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se ne smatra poreskim obveznikom (B2C), mjestom prometa usluga smatra se mjesto u kojem pružalac usluga ima sjedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište ili boravište.

Predviđen je niz izuzetaka od gore pomenutog opšteg pravila.

U nastavku se nalazi link ka internet stranici Vlade Crne Gore gdje je predlog zakona objavljen: http://www.gov.me/biblioteka/predlozi-zakona.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja.

S poštovanjem,

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us