Izmjene Zakona o PDV u Crnoj Gori

Izmjene Zakona o PDV u Crnoj Gori

Skupština Crne Gore je 26. jula 2017. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV.

1000
Coloured paper balls with bulb

Skupština Crne Gore 26. jula 2017. godine usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o PDV (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore br. 50/2017 od 31. jula 2017. godine.

Pregled najznačajnijih izmjena Zakona o PDV sa početkom datuma primjene je u nastavku:

Povećanje stope – primjena od 1. januara 2018. godine

Od 1. januara 2018. godine usvojenim izmjenama povećava se opšta stopa PDV sa 19% na 21%.


Ostale izmjene – primjena od 8. avgusta 2017. godine

1. Mijenjaju se pravila kod određivanja mjesta prometa usluga

Umjesto do skora važećeg opšteg pravila po kome su usluge oporezive prema mjestu pružaoca usluga nezavisno od toga da li je primalac obveznik PDV ili ne, izmjenama Zakona se propisuju posebna pravila za slučaj prometa PDV obveznicima u smislu Zakona o PDV (tzv. B2B – business to business isporuke) i licima koja nisu PDV obveznici (tzv. B2C – business to consumer isporuke):

  1. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se smatra poreskim obveznikom (B2B), mjestom prometa usluga smatra se mjesto u kojem primalac usluga ima sjedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište ili boravište,
  2. U slučaju da se promet usluga vrši licu koje se ne smatra poreskim obveznikom (B2C), mjestom prometa usluga smatra se mjesto u kojem pružalac usluga ima sjedište/stalnu poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište ili boravište.

Predviđen je niz izuzetaka od gore pomenutog opšteg pravila.

Prema tome, prilikom izdavanja računa za promet usluga u poreskom periodu avgust 2017. godine neophodno je razgraničiti promet usluga koji je izvršen od 01. od 07. avgusta 2017. godine, i promet usluga koji je izvršen od 08. avgusta 2017. godine nadalje jer se pravila o mjestu prometa usluga razlikuju.

2. Neznatna vrijednost pošiljke

Izmjenom Zakona o PDV propisuje se limit za uvoz pošiljaka neznatne vrijednosti koji je oslobođen PDV i to u visini do 75 EUR.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i eventualne nejasnoće u vezi sa usvojenim izmjenama Zakona o PDV.

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs
 

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us