• 1000

Ove izmjene su objavljene u Službenom listu Crne Gore br. 145/2021 i 146/2021 od 31. decembra 2021.godine.

Pregled najznačajnijih izmjena je dat u nastavku.

Zakon o radu

Minimalna zarada u neto iznosu povećana sa 250 eura na 450 eura.

Uvodi se odredba kojom se poslodavac obavezuje da u slučaju ukidanja ili umanjenja stope poreza na dohodak fizičkih lica, odnosno doprinosa na obavezno socijalno osiguranje na teret zaposlenog, iznos sredstava po osnovu umanjenja isplati zaposlenom kao dio neto zarade.

Izmjene će se primjenjivati na isplate zarade od 1. januara 2022.godine.

Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica

Uvodi se progresivno oporezivanje ličnih primanja i prihoda od samostalne djelatnosti. Za ostale vrste dohotka se uvodi proporcionalna stopa od 15%.

Prihodi od ličnih primanja se oporezuju na sledeći način:
- Zarade do 700 eura (bruto) se ne oporezuju;
- Zarade u rasponu od 700 do 1.000 eura (bruto) se oporezuju po stopi od 9%;
- Zarade preko 1.000 eura (bruto) se oporezuju po stopi od 15%.

Izmjene se primjenjuju od 1. januara 2022. godine.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ukida se doprinos za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenog i poslodavca (ukupno 10,8%).

Uvodi se novo rješenje po osnovu kojeg se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Izmjene se primjenjuju od 1. januara 2022. godine.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vijesti možete posjetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me