Privremeno oslobađanje plaćanja članskog doprinosa za PK Crne Gore

Odluka o privremenom oslobađanju obaveze plaćanja člans

Privredna komora Crne Gore donijela je Odluku o privremenom oslobađanju obaveze plaćanja članskog doprinosa (u nastavku: “Odluka”) koji se obračunava i isplaćuje prilikom svake isplate zarada zaposlenima po stopi od 0.27% na osnovicu koju čini bruto zarada zaposlenih.

1000
Tax

Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore 13. aprila 2020.godine, stupa na snagu istog dana, a odnosi se na period od 1.aprila do 30.juna 2020.godine.

Ovom Odlukom privremeno se oslobađaju od obaveze plaćanja članskog doprinosa privredna društva i preduzetnici koji obavljaju djelatnosti koje su navedene u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog obavještenja.

Odluka propisuje obrazac zahtjeva za oslobađanje od plaćanja članskog doprinosa. Radi ostvarivanja prava iz ove Odluke, privredna društva i preduzetnici dužni su da Privrednoj komori dostave zahtjev u papirnoj formi ili elektronskim putem na mail adresu: pkcg@pkcg.org do 30.aprila 2020.godine. 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.


Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vijesti možete posjetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vijesti

 

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me

© 2024 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us