Strani obveznici mogu podnijeti zahtjev za povracaj PDV

Strani obveznici mogu podnijeti zahtjev za povracaj PDV

Pravo na povraćaj ulaznog PDV-a koji mu je zaračunat od strane poreskih obveznika u Crnoj Gori ima pravo obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori

1000
Tax

Poreski obveznik koji nema sjedište u Crnoj Gori ima pravo na povraćaj ulaznog PDV-a koji mu je zaračunat od strane poreskih obveznika u Crnoj Gori ili mu je zaračunat prilikom uvoza proizvoda u Crnu Goru.

PDV može da bude vraćen pod određenim uslovima, između ostalog, pod uslovom da poreski obveznik nije vršio isporuke dobara i pružanje usluge u Crnoj Gori u periodu za koji mu je priznato pravo na povraćaj.

Zahtjev za povraćaj PDV se podnosi za period koji obuhvata najmanje 6 mjeseci, a najviše jednu godinu, izuzev ako se radi o ostatku kalendarske godine (npr. novembar i decembar kalendarske godine).

Minimalni iznos za koji se može podnijeti zahtjev za povraćaj PDV je EUR 300, izuzev kada je period za koji se vrši povraćaj kraći od 6 mjeseci, kada važi minimum od EUR 100.

Rok za podnošenje zahtjeva za povraćaj PDV je šest mjeseci po isteku kalendarske godine u kojoj je PDV bio obračunat.


KPMG podrška

KPMG može pružiti podršku u svakoj fazi procesa povraćaja PDV-a:
‒ razmatranje ispunjenja uslova za povraćaj PDV,
‒ priprema i podnošenje zahtjeva za povraćaj PDV i prateće
   dokumentacije,
‒ podrška u komunikaciji sa Poreskom upravom i praćenje
   statusa zahtjeva.


KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija

Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2023 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us