Vlada Crne Gore donijela ekonomske mjere zbog Covid-19 pandemije

Vlada Crne Gore donijela ekonomske mjere zbog Covid-19

Na sjednici održanoj u četvrtak, 19. marta 2020. godine, Vlada Crne Gore je objavila donošenje niza ekonomskih mjera čiji je cilj rješavanje očekivanog negativnog uticaja virusa Covid-19 na kompanije i građane.

1000
Tax

Vlada tek treba da objavi detaljnije informacije o očekivanom početku primjene ekonomskih mjera. Većina najavljenih mjera treba da bude objavljena u Službenom listu Crne Gore.

U nastavku izdvajamo sledeće najznačajnije mjere:

  • Odlaganje otplate kredita bankama, mikrokreditnim institucijama i Investiciono razvojnom fondu (IRF) u trajanju od 90 dana (moratorijum od 90 dana) po zahtjevu. Mjera se odnosi i na pravna i fizička lica, a primjenjuje se na plaćanje glavnice kredita, redovne kamate, zatezne kamate i ostalih bankarskih naknada. Ova mjera je objavljena u Službenom listu Crne Gore 19. marta 2020. godine i počinje da se primjenjuje od 20. marta 2020. godine;
  • Odlaganje plaćanja poreza na dohodak i obaveznih doprinosa za socijalno osiguranje i drugih poreskih obaveza u skladu sa Zakonom o reprogramu poreskih potraživanja. Detalji u vezi ove mjere jos uvijek nisu poznati. Ova mjera tek treba da bude objavljena u Službenom listu Crne Gore;
  • Odlaganje plaćanja zakupa nepokretnosti koje su u državnom vlasništvu na period od 90 dana. Jos uvijek nisu poznati detalji. Ova mjera tek treba da bude objavljena u Službenom listu Crne Gore; 
  • Zabrana pokretanja procesa javnih nabavki osim onih koje su neophodne za funkcionisanje zdravstvenog sistema. Jos uvijek nisu poznati detalji. Ova mjera tek treba da bude objavljena u Službenom listu Crne Gore;
  • Avansna plaćanja za radove na postojećim kapitalnim projektima moraju biti obezbijeđena bankarskim garancijama za cio iznos avansnog plaćanja. Cilj mjere je osiguranje likvidnosti kako bi se održao kontinuitet planiranih radova. Jos uvijek nisu poznati detalji. Ova mjera tek treba da bude objavljena u Službenom listu Crne Gore.

Osim ovih mjera, Poreska uprava Crne Gore je na svom sajtu dana 17.03.2020. godine objavila odluku o produženju roka za predaju finansijskih iskaza i prijava poreza na dobit sa 31.03.2020. godine do 15.04.2020. godine. Važno je napomenuti da se odluka o prolongiranju zakonskog roka odnosi isključivo na podnošenje finansijskih iskaza i poreskih prijava, ali ne i na plaćanje poreske obaveze.

U ovom trenutku, Crna Gora nije uvela vanredno stanje zbog pandemije virusa Covid-19.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.


Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vijesti možete posjetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vijesti

 

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382-20-201-480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me

© 2023 KPMG d.o.o. Podgorica, a Montenegrin limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us