• 1000

Ministarstvo finansija Crne Gore je 2.11.2022. godine objavilo Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija ("Službeni list Crne Gore", br. 121/22 od 02.11.2022, u daljem tekstu: „Uputstvo“).

Naime, Crna Gora je izmjenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz januara 2022. godine (u daljem tekstu: “Zakon”) uvela detaljnija pravila o transfernim cijenama. Uputstvom je propisan način utvrđivanja transfernih cijena transakcija i sadržaj dokumentacije o transfernim cijenama. Kao i Zakon, Uputstvo predviđa primjenu sedam metoda za utvrđivanje cijene transakcije “van dohvata ruke”, i to:

 1. metode uporedive cijene na tržištu;
 2. metode cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);
 3. metode preprodajne cijene;
 4. metode transakcione neto marže;
 5. metode podjele dobiti;
 6. neke druge metode kojom je moguće utvrditi cijenu transakcije po principu "van dohvata ruke", ako nije moguće cijenu transakcije utvrditi u skladu sa gore navedenim metodama;
 7. kombinacije gore navedenih metoda, ako je to potrebno.

Svaka od metoda je detaljnije objašnjena Uputstvom, kao i okolnosti u kojima se primjenjuju. Prilikom izbora metode, takođe je omogućena primjena objedinjenog pristupa za veći broj pojedinačnih transakcija, odnosno razloženi pristup u slučaju složenih transakcija, gdje je jednom transakcijom obuhvaćen veći broj pojedinačnih transakcija.

Shodno odredbama Uputstva, dokumentacija o transfernim cijenama treba da sadrži:

 1. analizu grupe povezanih lica,
 2. analizu djelatnosti koja obuhvata opis djelatnosti u kojima se posluje,
 3. funkcionalnu analizu u kojoj treba da se detaljno opišu i definišu transakcije sa povezanim licima, uključujući funkcije koje obavljaju, sredstva koja koriste i rizike koje preuzimaju,
 4. izbor metoda za provjeru usklađenosti transfernih cijena sa cijenama utvrđenim po principu "van dohvata ruke",
 5. zaključak u kojem se prvo utvrđuje iznos korekcije transfernih cijena za svaku pojedinačnu transakciju sa pojedinačnim povezanim licem, a sabiranjem iznosa korekcija utvrđuje se ukupan iznos korekcije transfernih cijena po osnovu transakcija sa pojedinačnim povezanim licem,
 6. prilog u kojem se daje pregled podataka korišćenih za utvrđivanje cijene po principu "van dohvata ruke" ili raspona cijena utvrđenih po principu "van dohvata ruke".

Zakonom (član 38 c) je predviđena priprema Dokumentacije u skraćenom obliku ukoliko je obveznik realizovao transakcije sa povezanim licem koje ne prelaze vrijednost od 75.000 evra u godini za koju se podnosi poreska prijava. U tom slučaju, dokumentacija treba da sadrži sledeće:

 1. opis transakcije;
 2. vrijednost transakcije; i
 3. povezano lice sa kojim je transakcija izvršena.

Vezano za interkompanijske zajmove, podsjećamo da je Zakonom predviđena mogućnost primene kamatnih stopa „van dohvata ruke“ koje propisuje Ministarstvo finansija ili opštih pravila o utvrđivanju cijene transakcije po principu „van dohvata ruke" (primenom neke od propisanih metoda).

Dokumentacija o transfernim cijenama treba biti podnijeta od strane velikih poreskih obveznika uz poresku prijavu (ostali poreski obveznici su dužni da posjeduju dokumentaciju o transfernim cijenama u momentu podnošenja poreske prijave). Rok za podnošenje poreske prijave je tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. Izuzetno, do 2027. godine, rok za podnošenje (odnosno, posjedovanje) dokumentacije o transfernim cijenama je 30. jun tekuće za prethodnu godinu (za finansijsku 2022. godinu rok je 30. jun 2023. godine).

Za sva pitanja i podršku naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me