• 1000

Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo je Pravilnik o iznosu kamatne stope koja se obračunava na finansijske instrumente između povezanih lica za 2023. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Crne Gore broj 142 od 21. decembra 2022. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a primenjivaće se od 1. januara 2023. godine.

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije o transfernim cenama

Prema odredbama čl. 38b Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), predviđena je mogućnost primene kamatnih stopa „van dohvata ruke“ koje propisuje MF ili opštih pravila o utvrđivanju cene transakcije po principu „van dohvata ruke" (primenom neke od propisanih metoda).

Kamatna stope „van dohvata ruke“ za 2023. godinu propisana od strane MF iznosi 3,98%

Kakav to može da ima uticaj na vaše poslovanje?

Neophodno je sagledati da li je kamatna stopa za 2023. godinu usklađena sa kamatnim stopama koje se primenjuju/planiraju da se primenjuju kod finansijskih instrumenata sa povezanim licima tokom 2023. godine.

Takođe, privredni subjekti koji su izloženi značajnom/dugoročnom finansiranju od strane povezanih lica, treba da razmotre primenu opštih metoda zasnovanih na OECD-u za analizu kamatnih stopa „van dohvata ruke“, kako je propisano Zakonom, jer takav pristup može biti korisniji i obezbediti veći nivo sigurnosti u odnosu na budući poreski tretman.

Napominjemo da se gore navedena kamatna stopa „van dohvata ruke“ može primenjivati isključivo prilikom analize transfernih cena za 2023. godinu. Shodno tome, ukoliko u narednom periodu MF ne propiše kamatnu stopu „van dohvata ruke“ za 2022. godinu, poreski obveznici su ostavljeni u poziciji da primenjuju OECD opšta pravila u analizi transfernih cena.

Za sva pitanja i podršku naših stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs.

KPMG Poreske vijesti

KPMG Poresko-pravno odjeljenje

KPMG d.o.o. Podgorica
Svetlane Kane Radević 3
81000 Podgorica
Crna Gora

Office: +382 20 201 480

tax@kpmg.rs

home.kpmg/me