Physical Asset Management

Physical Asset Management

Het KPMG Global Asset Management Competence Center geeft u toegang tot toonaangevende technieken voor activabeheer

Het KPMG Asset Management center geeft u toegang tot technieken voor activabeheer.

Een goed doordacht kader voor activabeheer stelt bedrijven met veel activa in staat om het beheer van hun materiële activa te verbeteren en hun rendement op activa (ROAe) te verbeteren. Het biedt hen de mogelijkheid om hun besluitvorming en levenscyclusbeheer te verbeteren met betrekking tot materiële activa, IT-infrastructuurconcepten, prestatieverbeteringen, toezicht, interne controles en een beter beeld van de financieringsbehoefte.

Met het KPMG Global Asset Management Competence Center hebt u toegang tot toonaangevende technieken voor activabeheer, waarmee u het rendement kunt vergroten, de kennis over activa kunt vergroten en het vertrouwen van stakeholders kunt stimuleren. Bovendien geloven wij in een participatieve samenwerking en in kennisoverdracht. Onze methodologieën zijn innovatief en worden gebruikt door tal van toonaangevende bedrijven met veel activa in uiteenlopende sectoren.

 

Hoe KPMG kan helpen:

• een activabeheerstrategie en Target Operating Model voor uw activa uitwerken; 

• een activaregister uitbouwen;

• de fysieke inventaris maken van uw activa met snelle en nauwkeurige methodologieën; 

• een audit uitvoeren van uw materiële activa; 

• mogelijkheden voor uw activabeheer identificeren op basis van normen voor activabeheer (bv. ISO 55000:2014, BSI:PAS 55, de IIMM en NAMS+). 

• u voorbereiden op ISO 5500x accreditatie;gegevenskwaliteit en rapportering verbeteren;

• waarderingen en due diligence; 

• processen en procedures voor activabeheer uitwerken; 

• uw mensen opleiden.

Neem contact met ons op