Forensic Technology Services

Forensic Technology Services

Krachtige gegevensanalyse die kansen aan het licht brengt om fraude, verspilling en verduistering van middelen een halt toe te roepen.

Gegevensanalyse die kansen aan het licht brengt om fraude een halt toe te roepen.

Naarmate de complexiteit van organisaties en bedrijven toeneemt, neemt ook de behoefte aan geavanceerde analyse van forensische gegevens toe. Ons forensisch team kan u helpen bij het verwerken van de steeds grotere volumes elektronische gegevens of wanneer u het moeilijk hebt om snel en efficiënt gestructureerde gegevens te identificeren, verzamelen, bewaren en produceren. Bovendien kan KPMG u ondersteunen bij mogelijke frauderisico's en bij problemen met boekhouding of onkostenbeheer.

Hoe kunnen wij helpen?

Ons team zorgt voor krachtige gegevensanalyse met zijn Global Forensic Data Analysis Methodology, die financiële en operationele gegevens routinematig analyseert om extra waarde te creëren door die gegevens te vergelijken, samen te vatten en te combineren. Op die manier kan KPMG onregelmatigheden, patronen en trends achterhalen die op fraude of opzettelijke fouten kunnen wijzen, waardoor we mogelijkheden scheppen om fraude, verspilling en verduistering van middelen met onmiddellijk effect op uw bedrijf een halt toe te roepen. 

De analyse van forensische gegevens door KPMG wordt toegepast in een aantal van onze diensten, zoals proactieve en reactieve fraudeanalyse en beoordelingen van het frauderisico aan de hand van risicorangschikkingen. Andere diensten zijn Forensic in the Audit-opdrachten (FITA), onderzoeken in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en compliancetesten van overeenkomsten.

Neem contact met ons op