Vertrouwen in IT

Vertrouwen in IT

Nieuwe technologieën gebruiken, kan voor uw organisatie een enorm verschil betekenen.

Nieuwe technologieën gebruiken, kan voor uw organisatie een enorm verschil betekenen.

U moet echter zeker zijn dat u die technologieën correct gebruikt, of u ze nu voor interne doeleinden aanwendt of gebruikt in uw interactie met de klant. 

De snelheid waarmee nieuwe systemen worden ingevoerd, is essentieel voor de rendabiliteit. Daardoor wordt niet altijd voldoende aandacht besteed aan de ontwikkeling en toepassing van doeltreffende controles en beveiliging. Dat kan leiden tot gebrekkige controle op processen, grote veiligheidsrisico's en andere tekortkomingen.

 

Hoe wij kunnen helpen

Ons team van deskundigen helpt u om:

  • toe te zien op de risicoanalyse
  • documentatie op te maken en op te volgen
  • toe te zien op het ontwerp van nieuwe technologieën
  • nieuwe technologieën in te voeren
  • processen en controles te ontwikkelen met het oog op betrouwbare uitvoering

 

Voordelen van werken met KPMG

  • Ontwerp en implementatie van doeltreffende operationele en financiële controles
  • Focus op controles doorheen de levensduur van een project
  • Minimaal risico op negatieve gevolgen voor de bedrijfsactiviteiten na invoering
  • Beveiligingsaanpak die de doelstellingen van de controle op uw bedrijfsprocessen ondersteunt en gevoelige informatie beschermt
  • De integriteit van operationele en financiële informatie wordt gevrijwaard
 

Contacteer ons vandaag nog!

Neem contact met ons op