IT-investeringen optimaliseren

IT-investeringen optimaliseren

Transparante informatietechnologie (IT) is het nieuwe mantra van heel wat IT-organisaties die hun relevantie willen vergroten.

Transparante informatietechnologie (IT) is het nieuwe mantra van heel wat IT...

Transparante informatietechnologie (IT) is het nieuwe mantra van heel wat IT-organisaties die hun relevantie willen vergroten en meer aansluiting willen vinden met de bedrijfsactiviteiten. Een dienstencatalogus publiceren, kostenmodellen bouwen en die informatie delen met stakeholders is een belangrijke stap voor wie IT wil runnen als een bedrijf, maar transparantie alleen volstaat niet. In sommige omstandigheden kan louter inzicht geven in de kosten zonder gepaste toelichting immers ongewenste effecten hebben. Zij zien kosten. Wij zien waarde. Na jaren van besparingen als gevolg van de financiële crisis en de daaropvolgende recessie hebben CIO's de meeste voor de hand liggende efficiëntiewinsten wel geboekt.
 
Op een bepaald ogenblik beginnen besparingen de capaciteit te verkleinen en kunnen de activiteiten van het bedrijf daaronder lijden. Toonaangevende IT-organisaties beperken zich niet tot transparantie verschaffen. Zij gaan verder, zodat ze in hun relatie met de raad van bestuur en de bedrijfsleiding de nadruk kunnen verleggen van IT als kostenpost naar IT als investering. Daarmee verschuift de aandacht naar rendement en winst op de markt.
 
De uitdagingen waar bedrijven voor staan
  • Kostentransparantie
  • Financiële verantwoordelijkheid
  • Beheer van de technologische portefeuille
  • Prognose van de vraag vanuit het bedrijf
 
Hoe wij kunnen helpen
 
KPMG biedt zijn diensten IT Investment en Technology Business Management aan als een discipline waarbij de nadruk ligt op maximale performantie van de IT-investeringen door nauwe samenwerking tussen IT, Finance en businesspartners. Ons team kan helpen om:
  • inzicht te verschaffen in de kostprijs, kwaliteit en waarde van uw diensten
  • uw technologisch aanbod en de vraag vanuit de business op elkaar af te stemmen
  • de waarde van technologie toe te lichten en aan te tonen aan uw businesspartners
  • verandering te verwezenlijken met behulp van de principes van de markteconomie
 
Voordelen van werken met KPMG
 
KPMG ontwikkelde een waardeoptimaliseringstraject om IT-organisaties te helpen bij hun omschakeling van technologieleverancier naar waardegerichte businesspartner. Dat traject is gestoeld op het inzicht dat organisaties doorgaans vier stadia van maturiteit doorlopen op hun weg naar duurzame waardeoptimalisering. De maturiteit van een organisatie doeltreffend vergroten, vereist transparantie en efficiënt beheer in drie onderling verbonden optimalisatiegebieden.
   

 

Neem contact met ons op