Shared Services & Outsourcing Advisory

Shared Services & Outsourcing Advisory

Uitbesteding kan organisaties competitiever maken door hun interne werking te herzien.

Uitbesteding kan organisaties competitiever maken door hun interne werking te herzien.

Door onze klanten te helpen de vruchten van uitbesteding te plukken – betere kostenbeheersing, vlottere toegang tot hooggeschoolde medewerkers en meer aandacht voor de eigen kerncompetenties – stellen we hen in staat om hun concurrentievermogen te vergroten.

Hoewel uitbesteding voor een bedrijf heel wat kansen en voordelen inhoudt, gaat ze ook gepaard met bijkomende risico's. Ons multidisciplinaire team helpt onze klanten inzicht te krijgen in de fiscale, reglementaire, boekhoudkundige en technologische risico's en andere valkuilen in het uitbestedingsproces.

 

Hoe wij kunnen helpen

Ons team van specialisten helpt u om:

  • gemeenschappelijke ondersteunende functies (Finance, HR en IT) te centraliseren en gedeelde dienstencentra te ontwikkelen om te vermijden dat u dubbel werk verricht en om schaalvoordelen te realiseren
  • niet-essentiële ondersteunende functies of bedrijfsprocessen uit te besteden aan externe dienstverleners met meer ervaring, gespecialiseerde vaardigheden en infrastructuur
  • een uitbestedingsstrategie en uitvoeringsplan te ontwikkelen en implementeren
  • een geschikte governancestructuur op te richten om controle uit te oefenen over de processen, organisatorische vereisten vast te leggen en verschillen tussen rechtsgebieden te behandelen
  • verspreide activiteiten over te hevelen naar een gecentraliseerde, gestandaardiseerde gedeelde dienst of uit te besteden
  • uw uitbestedingsstrategieën aan te passen aan nieuwe modellen, diensten, leveranciers en organisatiestructuren
  • doeltreffende processen voor project-, risico- en veranderingsbeheer op te stellen en te integreren in de uitbestedingscyclus.

 

Waarom KPMG?

Wij begrijpen dat een uitbestedingsproject een aanzienlijke investering inhoudt en dat elk project zijn eigen uitdagingen kent. Onze Shared Services and Outsourcing Advisory-specialisten nemen de tijd om het unieke karakter van uw organisatie te doorgronden en een aanpak op maat van uw behoeften uit te werken.

Onze professionals hebben ervaring met alle algemene en sectorspecifieke aspecten van uitbesteding. Die ruime ervaring kan het verschil maken tussen een overkoepelende visie hebben en louter focussen op kortetermijnproblemen. Met behulp van onze beproefde methodologieën reiken onze professionals een doordachte aanpak aan om rechtstreeks te beantwoorden aan de behoeften van uw bedrijf.

 

Contacteer ons vandaag nog!

Neem contact met ons op