Fraud Risk Management

Fraud Risk Management

De reputatie hebben een integer bedrijf te zijn, is essentieel om het vertrouwen van de markten en het publiek te behouden.

De reputatie hebben een integer bedrijf te zijn, is essentieel

Helaas kunnen fraude en opzettelijke fouten uw inspanningen daartoe ernstig ondermijnen en uw organisatie blootstellen aan gerechtelijke vervolging, reglementaire straffen of reputatieschade. Daarom waken ervaren bedrijfsleiders erover dat ze een doeltreffende aanpak hebben om dergelijke risico's terug te dringen. Dat is des te belangrijker in een klimaat van nauwlettend toezicht en strengere bestraffing.

 

Waarom KPMG?

Onze diensten rond frauderisico helpen klanten om fraude en opzettelijke fouten te voorkomen en op te sporen en erop te reageren. Daartoe ontwikkelen, implementeren en evalueren we samen met onze klanten programma's rond ethiek en compliance en de bijbehorende fraudebestrijdingsprogramma's en -controles. Elk project is even uniek als de klanten voor wie we werken, en zoekt een optimaal evenwicht tussen risico en controle om resultaten te boeken op een integere wijze. Wij hebben ervaring met klanten in uiteenlopende situaties, met name wanneer het toezicht zeer streng is en de foutenmarge klein.

 

Belangrijke vragen:

1. Focussen we op de juiste risicodomeinen?

2. Beschikken we over de juiste controlemiddelen?

3. Beïnvloedt ons programma de stemming, de cultuur en het gedrag op de werkvloer?

4. Hoe kunnen we technologie benutten om risico's te identificeren? 

5. Wij staan klaar om u bij al die uitdagingen te helpen.

 

Hoe wij kunnen helpen:

Of u nu een inschatting van het risico op fraude en opzettelijke fouten wilt, een tool om forensische gegevens te analyseren wilt laten ontwerpen of een evaluatie van uw volledige programma wenst, onze diensten zijn gericht, uitbreidbaar en afgestemd op uw behoeften. Bovendien kunnen we uw doelstelling helpen waarmaken met integriteitsenquêtes, gegevensanalyses en gap-analyses. Maak vandaag nog een afspraak met een van onze specialisten om uw behoeften te bespreken.

Neem contact met ons op