Emerging Technology Risks

Emerging Technology Risks

Het hoeft geen betoog dat technologie voortdurend aan verandering onderhevig is.

Het hoeft geen betoog dat technologie voortdurend aan verandering onderhevig is.

Elke dag dienen zich nieuwe mogelijkheden aan. Nieuwe mogelijkheden gaan echter vaak gepaard met nieuwe risico's, en dat geldt zeker voor technologie.

Om met uw bedrijf een voortrekkersrol te spelen, wilt u mee zijn met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe technologieën gebruiken. Dan is het zaaks ervoor te zorgen dat u dat op een verstandige manier doet en eventuele nieuwe risico's doeltreffend aanpakt. Daar kunnen wij u mee helpen.

De uitdagingen waar bedrijven voor staan

 • Hoe weegt u de risico's en voordelen van technologie af?
 • Leveren nieuwe technologieën u tastbare voordelen op?
 • Kunt u voorspellen welke bedreigingen nieuwe ontwikkelingen inhouden?
 • Begrijpt u nieuwe technologieën goed genoeg om uw investeringen in technologie te beschermen?

 

Hoe wij kunnen helpen

Wij helpen klanten om de risico's van de invoering en toepassing van nieuwe technologieën voor het hele bedrijf in te schatten en verantwoord te beheren door:

 • Een nieuw en marktgericht aanbod diensten rond nieuwe technologische risico's te ontwikkelen
 • Onze bestaande diensten rond IT-advies en nieuwe technologische risico's te verbeteren
 • Onze ontwikkeling te focussen op de eerste en tweede verdedigingslijn• verder te groeien en onze positie te verdedigen binnen de derde verdedigingslijn
 • Het innovatieve imago van onze afdeling IT-advies intern en extern te promoten
 • Te blijven evalueren en innoveren om mee te zijn met nieuwe technologieën (het internet der dingen)
 • Aan te sluiten bij de One Firm-strategie over afdelingen, sectoren en regio's heen
 • Het risico van nieuwe technologieën voor bedrijven als geheel te overwegen

 

Neem contact met ons op