Door andere organisaties te helpen risico's te beperken en kansen te grijpen, kunnen we positieve, duurzame verandering teweegbrengen voor onze klanten, onze mensen en onze samenleving als geheel.

KPMG opereert wereldwijd in 143 landen en gebieden en het bedrijf telde in 2022 meer dan 265.000 partners en medewerkers. Ze werken samen om advies op maat te verschaffen aan bedrijven, overheden, overheidsinstellingen, non-profitorganisaties en, via onze audit- en assurance-praktijken, de kapitaalmarkten.

KPMG in België stelt meer dan 1900 mensen tewerk in 8 kantoren verspreid over heel België.

Bij alles wat we doen, streven we naar kwaliteit en uitmuntende dienstverlening. We willen onze klanten het beste van onszelf geven en het publieke vertrouwen verdienen door onze professionele en persoonlijke acties.

Maak kennis met ons managementteam

  

Wereldwijd bestuur


De Global Board is het belangrijkste bestuurs- en toezichtsorgaan. Tot de belangrijkste verantwoordelijkheden behoren het goedkeuren van de langetermijnstrategie, het beschermen en versterken van KPMG als merk en het goedkeuren van beleid en regelgeving. De Global Board bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitter en de voorzitter van elk van onze drie regio's (Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific en Europa, het Midden-Oosten en Afrika).

De Global Council bestaat uit vertegenwoordigers van 54 KPMG-firma's en richt zich op bestuurstaken op hoog niveau en faciliteert discussies met en tussen de aangesloten kantoren.

 

   

Onze waarden

Onze waarden vormen het fundament van al onze activiteiten en weerspiegelen waar we in geloven en wie we willen zijn

Ze sturen actief ons dagelijks gedrag en hebben invloed op onze besluitvormingsprocessen en interacties, zowel binnen onze interne teams als met klanten, in gemeenschappen en met alle belanghebbenden. Deze waarden verbinden ons, overbruggen de diversiteit aan achtergronden en culturen die we vertegenwoordigen, en dienen als een gedeelde basis voor ons allen.

Het omarmen en belichamen van deze waarden vereist de collectieve toewijding en inzet van elk lid binnen onze organisatie.

KPMG Bedrijfswaarden

   

Wereldwijde gedragscode

In onze Global Code of Conduct beschrijven we de verantwoordelijkheden die alle KPMG-medewerkers hebben ten opzichte van elkaar, onze klanten en het publiek. Het laat zien hoe onze waarden en doelstellingen onze grootste ambities inspireren en al ons gedrag en handelen sturen. Het definieert wat het betekent om te werken bij en deel uit te maken van KPMG, evenals onze individuele en collectieve verantwoordelijkheden. 

Gedragscode voor verkopers

Als accountants, boekhouders, belastingadviseurs, juristen en consultants van KPMG staan we midden in de maatschappij en willen we verantwoordelijkheid nemen in wat we doen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is daarom een onmisbaar onderdeel van onze dienstverlening en onze manier van werken. Onze gedragscode voor leveranciers is een integraal aspect van onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom vragen we onze leveranciers om kennis te nemen van de inhoud van deze gedragscode en de waarden en normen die in dit document worden beschreven te onderschrijven en toe te passen.