Investigations

Investigations

Snel en doeltreffend reageren bij vermoedens van fraude, opzettelijke fouten of schendingen van de wet, de regelgeving of het bedrijfsbeleid.

Snel en doeltreffend reageren bij vermoedens van fraude

De reputatie hebben een integer bedrijf te zijn, is essentieel om het vertrouwen van de markten en het publiek te behouden. Helaas kunnen fraude en opzettelijke fouten uw inspanningen daartoe ernstig ondermijnen en uw organisatie blootstellen aan gerechtelijke vervolging, reglementaire straffen of reputatieschade. Daarom waken ervaren bedrijfsleiders erover dat ze een doeltreffende aanpak hebben om dergelijke risico's terug te dringen. Dat is des te belangrijker in een klimaat van nauwlettend toezicht en strengere bestraffing.

Organisaties hebben vaak niet de middelen en de juiste vaardigheden en expertise om snel, kostenefficiënt en objectief een onderzoek te voeren. Fraude en opzettelijke fouten kosten organisaties wereldwijd elk jaar miljarden dollars, schaden reputaties en ondergraven het vertrouwen van het publiek in de markt. Daarom moeten bestuurders en leidinggevenden op elk niveau dergelijke zaken snel kunnen uitklaren.

Snel en doeltreffend reageren op aantijgingen of vermoedens van fraude, opzettelijke fouten en ander wangedrag is essentieel.

 

Hoe kunnen wij helpen?

Ons forensisch onderzoeksteam werkt nauw samen met klanten om de doelstellingen van het onderzoek te doorgronden en voor elke klant de juiste aanpak uit te werken. Met grondige opzoekingen en onderzoeken, onder meer met behulp van geavanceerde technieken voor gegevensanalyse, leggen onze professionals op een onpartijdige wijze de waarheid bloot, schatten ze de gevolgen in, identificeren ze gepaste herstelmaatregelen, maken ze indien nodig nieuwe waarderingen en overleggen ze zo nodig met toezichthouders of externe auditors namens:

  1. juridische adviseurs
  2. managers
  3. audit- en bijzondere comités

Neem contact met ons op