Third-Party Risk Management

Third-Party Risk Management

Risicovolle zakenrelaties identificeren, inlichtingen inwinnen over bedrijven en due diligence-onderzoek voeren.

Risicovolle zakenrelaties identificeren, inlichtingen inwinnen over bedrijven

Wereldwijde transacties en reglementaire verplichtingen dwingen bedrijven er steeds vaker toe hun zakenrelaties door te lichten om risico's in te schatten, met kennis van zaken te onderhandelen en de regelgeving na te leven. Op die manier willen ze reputatieschade, operationele risico's, onderzoeken door de overheid, hoge geldboetes en mogelijke strafrechtelijke vervolging voorkomen. 

Onze oplossingen om het risico van externe partijen te beheren, helpen klanten door risicovollere zakenrelaties te identificeren en voorrang te geven, globale due diligence-processen en -protocollen in te voeren en te verbeteren en integriteitsonderzoeken op maat te voeren naar (of inlichtingen in te winnen over) externe partijen aan de hand van wisselende risiconiveaus. Onze aanpak van risicobeheer is ingegeven door en evolueert samen met diverse wereldwijde risico's en wereldwijde, nationale of sectorspecifieke reglementaire verplichtingen.

 

Naleving van overeenkomsten

Ons team helpt klanten om mogelijke financiële wanverhoudingen te identificeren en (opnieuw) te bepalen wat de minimale naleving van de contractuele relatie met zakenpartners inhoudt. Voorbeelden van dergelijke zakenpartners zijn licentiehouders, klanten, externe beheerders, leveranciers enz. Die minimale naleving omschrijven, kan interessante informatie aan het licht brengen en vorderingen of besparingen genereren die het rendement van uw investering vergroten.

Neem contact met ons op