Financial & Regulatory Risk Management

Financial & Regulatory Risk Management

Door de economische en financiële crisis zijn veel stakeholders steeds bezorgder om de financiële risico's voor bedrijven.

Door de economische crisis zijn veel stakeholders bezorgder om financiële risico's.

Door de economische en financiële crisis zijn veel stakeholders steeds bezorgder om de financiële risico's voor bedrijven. Ondernemingen van klein tot groot willen daarom een solide kader voor het beheer van financiële risico's dat hun helpt om aan de regelgeving te voldoen, maar ook bijdraagt tot betere besluitvorming en resultaten.
 
Wij helpen klanten bij het in kaart brengen van hun risico's (kredietrisico, marktrisico, liquiditeitsrisico, verzekeringsrisico, operationeel risico), van ontwerp tot implementatie van hun risicomodel.
  • We verschaffen onafhankelijke waarderingen van posities en financiële instrumenten dankzij onze ruime toegang tot marktinformatie en waarderingstools voor diverse soorten financiële instrumenten, van standaard tot complex.
  • Wij helpen onze klanten bij het uittekenen en invoeren van hun kader voor risicobereidheid, van strategie tot rapportering.
  • Wij bieden financieel en thesauriebeheer aan ondernemingen en overheden.
  • Wij bieden een uitgebreide waaier van diensten rond kapitaalvereisten en regelgeving, inclusief Basel 3 en Solvabiliteit II. 
  • Samen met KPMG kunnen klanten hun beheer van activa en verplichtingen (ALM-functie) versterken en omgaan met de complexiteit van de hedendaagse financiële markten.
  • Wij helpen onze klanten om de gevolgen van nieuwe regelgeving op het vlak van compliance en consumentenbescherming in te schatten en te beheren.

 

KPMG Global Credit Loss Accounting Solution (gCLAS)

KPMG Global Credit Loss Accounting Solution (gCLAS) is een krachtige softwaretoepassing die financiële instellingen helpt om de complexe naleving van IFRS 9 te vereenvoudigen door de noodzakelijke functies voor het in kaart brengen, boeken en rapporteren van verwachte kredietverliezen (ECL) te automatiseren met het oog op de waardering en boeking van waardeverminderingen van activa.

 

De cumulatieve impact van de regelgeving

Koen De Loose, Partner bij KPMG Advisory, analyseert gegevens uit de Belgische banksector en verschaft inzicht in hoe groot het cumulatieve effect van de belangrijkste nieuwe regelgeving is. Hij adviseert zowel de financiële sector als de politici, de regelgevende instanties en de klanten van de banken om rekening te houden met de gecombineerde en cumulatieve impact van alle nieuwe en voorgestelde regels.

 

Neem contact met ons op