People & Change

People & Change

People & Change van KPMG focust op de menselijke capaciteit in de organisatie en helpt klanten strategieën uitwerken om die uitdaging aan te gaan.

Het team People & Change van KPMG focust op de menselijke capaciteit in de organisatie.

Mensen met de juiste vaardigheden en ervaring aansturen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken, vergt doorgaans een aangepaste en gepersonaliseerde aanpak. Het team People & Change van KPMG focust op de menselijke capaciteit in de organisatie en helpt klanten strategieën uitwerken om die uitdaging aan te gaan.

Wij helpen bij het uitwerken van HR-strategieën, programma's en plannen om de HR-functie en het lijnmanagement in staat te stellen om – door samen te werken – waardevol menselijk kapitaal aan te trekken, te ontwikkelen, te motiveren en te behouden. De People & Change-teams van KPMG staan klanten bij met advies over alle aspecten van humanresourcesmanagement, van HR-strategie en veranderingsbeheer tot HR-processen en systeemverbetering.

 

Hoe wij kunnen helpen:

  • samen met de klant een aanpak van veranderingsbeheer uitwerken die is afgestemd op zijn unieke organisatiecontext; 
  • een beproefde, op tastbare gegevens gebaseerde aanpak die in een kort tijdsbestek een pragmatisch en werkbaar model oplevert voor de organisatie; 
  • duidelijke afstemming van de stakeholders, waarbij de nadruk ligt op een strategie van open rationalisering; 
  • een analyse van de huidige stand van zaken van het humanresourcesmanagement in een organisatie;
  • mogelijke HR-oplossingen ontwikkelen en analyseren; 
  • de personeelsuitgaven doorgronden en optimaliseren, inclusief rendement; 
  • de identificatie van belangrijke rollen ondersteunen en ze omzetten in hoogwaardige loopbaanpaden; 
  • doelmatige opleidings- en ontwikkelingsprogramma's uitwerken; 
  • een beloningsbeleid op maat dat de organisatie voorbereidt op haar toekomstige uitdagingen;
  • een sterk beloningsbeleid en overgangsmaatregelen op basis van gangbare praktijken, solide overeenkomsten en juridisch en fiscaal advies.

Neem contact met ons op