Daniël Pairon

Partner, Management Consulting, Global Lead van KPMG Asset Management

KPMG in België

Daniël is Global Lead van KPMG Asset Management en staat aan het hoofd van het Global KPMG Asset Management Centre of Excellence. Hij heeft specifieke ervaring opgedaan op het gebied van end-to-end asset management-oplossingen. Hij adviseert heel wat vooraanstaande asset-intensieve bedrijven bij de uitwerking van asset management-strategieën en Asset Target Operating Models, de optimalisering van asset management-plannen (onderhoud, investeringen, performantie en risico’s), asset management-procedures, assetcreatie en life cycle costing. Hij heeft specifieke methodes ontwikkeld om complexe en omvangrijke materiële activa door te lichten, te optimaliseren en te waarderen. Zijn inzichten en pragmatisch advies leiden tot duurzame waardecreatie en een hogere rentabiliteit van fysieke assets.  Daniël treedt regelmatig op als spreker op internationale congressen en seminars rond asset management en schreef verschillende artikels en papers. 

 • Adviesdiensten
 • Energie en natuurlijke hulpbronnen
 • Infrastructuur
 • Management Consulting
 • Strategie
 • Masterdiploma toegepaste economische wetenschappen

 • Masterdiploma internationaal management

 • Certificaat vermogensbeheer Lean Six Sigma Green Belt

 • Beschermheer van het Institute of Asset Management

 • Lid van het Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 • PAS 55-geaccrediteerde bedrijfsrevisor

 • Lid van technisch comité 251 van de ISO dat de nieuwe ISO-norm voor vermogensbeheer (ISO 55001) heeft opgesteld

 • Medeauteur van verschillende boeken over vermogensbeheer

 • Medeoprichter en voorzitter van het European Asset Management Congress op het Europese vasteland