Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management

Bedrijven wereldwijd gebruiken Enterprise Risk Management om tegemoet te komen aan de nieuwe vragen van hun stakeholders om het risico te beheren.

Enterprise Risk Management helpt om risico's te beheren.

Om tegemoet te komen aan de nieuwe vragen van hun stakeholders om het risico te beheren, wenden bedrijven wereldwijd zich tot Enterprise Risk Management (ERM). Wij kunnen een organisatie helpen met het identificeren, inschatten, communiceren en beheren van risico aan de hand van vijf belangrijke risico-elementen: risicogovernance, risicobeoordeling, risicokwantificering en -bundeling, risicobewaking en –rapportering, en risico- en controleoptimalisering.

 

Hoe kunnen wij helpen?

KPMG kan een organisatie helpen met het identificeren, inschatten, communiceren en beheren van risico's. Ons ERM-kader kijkt naar vijf risico-elementen: risicogovernance, risicobeoordeling, risicokwantificering en -bundeling, risicobewaking en –rapportering, en risico- en controleoptimalisering. Wij kunnen een inschatting van de ondernemingsrisico's begeleiden en uitvoeren om de huidige risico-inventaris van een organisatie te identificeren en beoordelen. We kunnen ook de maturiteit van het bestaande beheerprogramma van een organisatie doorlichten en beoordelen en opmerkingen en verbetervoorstellen formuleren.

 

Voordelen

ERM-beoordeling en implementatie door KPMG kan organisaties helpen om: 

  • de risico-informatie te verbeteren die ze nodig hebben om de strategische besluitvorming in de hele organisatie te ondersteunen;
  • risico's en hun onderlinge verbanden te begrijpen om resultaten, waarde en merk te versterken;
  • wereldwijde reglementaire veranderingen voor te zijn;
  • systematisch risico's te identificeren en in te schatten;
  • een structuur voor risicogovernance te bepalen met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
  • informatie te krijgen om resultaten te meten op basis van risico's.

Neem contact met ons op