Audit Committee & Corporate Governance

Audit Committee & Corporate Governance

Improve management oversight on risks and assess the quality of the Internal Audit Function.

Improve management on risks and assess the quality of the Internal Audit Function.

Auditcomité

Terwijl de wettelijke bedrijfsrevisor verantwoordelijk is voor het doorlichten van de financiële rekeningen van een bedrijf en een oordeel moet vellen over de getrouwheid ervan, moet de interne auditfunctie objectieve zekerheid verschaffen over de toereikendheid en de doeltreffendheid van het kader voor risicobeheer en controle van een bedrijf. 

Het auditcomité moet de interne audit evalueren op basis van zijn eigen ervaring en het management en de externe audit om hun beoordeling vragen.

KPMG heeft methodologieën ontwikkeld die een manier aanreiken om de doeltreffendheid van de interne auditfunctie en het auditcomité af te toetsen tegen algemeen gangbare principes en om aanbevelingen te formuleren om de interne auditfunctie strategisch te herpositioneren en de werking van hetauditcomité te verbeteren.

 

Deugdelijk bestuur

Nieuwe wetten en regelgeving verplichten raden van bestuur tot meer transparantie, objectiviteit en professionalisme.Bestuurders moeten erover waken dat de principes van deugdelijk bestuur in acht worden genomen en er solide beheerssystemen bestaan.

Onze aanpak combineert een analyse van de structuur en organisatie met een beoordeling van de systemen en processen en kan helpen om verbeteringen door te voeren op het vlak van interne controle, risicobeheer en deugdelijk bestuur.

Neem contact met ons op