Integrated Assurance & GRC

Integrated Assurance & GRC

Vergroot het vertrouwen dat uw risicoprocessen correct zijn ingebed in uw bedrijf en doeltreffend zijn.

Vergroot het vertrouwen dat uw risicoprocessen correct zijn ingebed in uw bedrijf.

Een alomvattende aanpak van governance, risico en compliance (GRC), gedreven door technologie, kan uw mogelijkheden vergroten om de regels na te leven en uw resultaten te verbeteren en uw organisatie sterker maken. Diensten op het vlak van governance, risico en compliance helpen klanten om een brede visie en aanpak te ontwikkelen voor de vele governance-, risico- en complianceprocessen van hun organisatie. 

De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de duurzaamheid, doeltreffendheid, efficiëntie en transparantie van GRC-processen. Andere aandachtspunten zijn het afstemmen van de processen op de strategische doelstellingen van de organisatie en het vergroten van zowel het concurrentievoordeel als de aandeelhouderswaarde. 

 

Hoe kunnen wij helpen?

  • De GRC-organisatie en -processen versterken om in te spelen op de toegenomen aandacht van stakeholders voor governance en risicobeheer 
  • De economische waarde van het bedrijf vergroten door de kostenefficiëntie te verbeteren 
  • Kansen benutten en helpen om verliezen te beperken door beter risicobeheer en onderbouwde besluitvorming

 

Voordelen

  • De ondernemingswaarde beschermen en vergroten door een cultuur van risicobewustzijn te stimuleren, onderbouwde besluitvorming te bevorderen en meerdere compliance- en controlelagen aan te pakken 
  • De operationele efficiëntie vergroten door risicobeheer, controles en toezichtstructuren en -processen te rationaliseren en door intelligent gebruik van IT en databeheer 
  • De organisatie in staat stellen om snel, systematisch en efficiënt te reageren op de uitdagingen van veranderende risicoprofielen en snel evoluerende regelgeving 
  • Een bedrijf in staat stellen om zijn compliancedoelstellingen te halen en de resultaten te verbeteren met een geïntegreerd kader ter ondersteuning van de strategische doelstellingen 
  • Kunnen aantonen aan uw stakeholders dat u zich inzet om risico's te identificeren en beheren op een manier die waarde helpt creëren

Neem contact met ons op