Process Risk & Internal Control

Process Risk & Internal Control

Een volledig, doeltreffend intern controlesysteem is cruciaal voor een gezonde organisatie die haar doelstellingen wil halen en risico's wil inperken.

Een volledig, efficiënt en doeltreffend interne controlesysteem is cruciaal

De interne controle is bedoeld om redelijke zekerheid te verschaffen dat de doelstellingen op het vlak van de bedrijfsactiviteiten, de rapportering en compliance zullen worden gehaald. Ze verkleint de risico's in verband met de doeltreffendheid van operationele activiteiten, de betrouwbaarheid van financiële en managementrapportering en de naleving van zowel interne procedures als externe regelgeving en wettelijke verplichtingen.

 

Diensten op het vlak van de naleving van SOX 404

Met de invoering van de U.S. Sarbanes-Oxley Act in 2002, die CEO's en CFO's van beursgenoteerde ondernemingen verplicht om op gezette tijdstippen een verklaring af te leggen dat de financiële rekeningen waarachtig, volledig en correct gewaardeerd zijn, kwam de interne controle hoog op de agenda van organisaties te staan. Om aan de regels te voldoen hebben CEO's en CFO's nood aan een proces om hun vertrouwen in de doeltreffendheid van de controlesystemen van een bedrijf te bepalen. Het proces moet ook aanvaardbaar zijn voor de externe auditors, die een verklaring moeten afleggen over de inschatting van de interne controles op de financiële rapportering door het management. Bovendien noopt de voortdurend wijzigende en steeds strengere regelgeving organisaties ertoe het belang van interne controle te heroverwegen. 

 

Hoe kunnen wij helpen?

Wij kunnen u helpen om bij te blijven met interne controle en zelfs te evolueren naar een proactieve benadering dankzij onze ruime kennis van interne controle en aanverwante diensten, zoals:

  • Hulp bij intern controlekader: het invoeren, documenteren en/of evalueren van uw bestaande interne controlekader in vergelijking met gevestigde kaders, inclusief een gap-analyse. 
  • Opvolgen en testen van de interne controle: door de interne controle op te volgen, beoordeelt KPMG de doeltreffendheid en test het de controles waarvan het management zal verklaren dat ze doeltreffend zijn. 
  • De invoering van een gevestigd intern controlekader (COSO) inschatten.

Essentiële bedrijfsprocessen beoordelen om de efficiëntie en doeltreffendheid van belangrijke processen te verbeteren, met de nadruk op risico's en controles.

Neem contact met ons op