Ilgtspējas pārskati un ietekmes novērtējumi

Ilgtspējas pārskati un ietekmes novērtējumi

Korporatīvie un ilgtspējas pārskati palīdz uzņēmumam demonstrēt iespējas un spēju adaptēties.

Korporatīvie un ilgtspējas pārskati palīdz uzņēmumam demonstrēt iespējas un spēju adaptēti

Mūsdienu biznesa pasaulē uzņēmumiem ir jānodrošina augsts atklātības līmenis, lai akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm sniegtu nepieciešamo informāciju par uzņēmumu un tā ietekmi. Galvenais informācijas atklāšanas un vadības redzējuma par uzņēmuma attīstības perspektīvu sniegšanas instruments ir gada pārskats, kā arī nefinanšu / ilgtspējas ziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar starptautiskiem standartiem.

Ilgtspējas pārskati kļūst arvien izvērstāki: tie ietver informāciju par darba drošību, vides un industriālo drošību, sociālekonomisko ietekmi uz citām organizācijām, darbības reģioniem un sabiedrības grupām, personāla un piegādes ķēdes pārvaldību, kā arī labdarību un ieinteresēto pušu iesaistes pasākumus. Visbiežāk ilgtspējas pārskatu izstrādei tiek izmantots GRI ilgtspējas ziņošanas standarts, kā arī ziņojumi tiek izstrādāti saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, NASDAQ ESG ziņošanas vadlīnijām utt.

Papildus tam atsevišķi uzņēmumi izvēlas veidot integrēto gada pārskatu, kas satur informāciju gan par biznesa stratēģiju, uzņēmējdarbības modeli un finanšu gada rezultātiem, gan ilgtspējīgas attīstības aspektiem un turpmāko stratēģiju. Šādus ziņojumus var sagatavot saskaņā ar Starptautisko integrēto pārskatu sistēmu, ko izstrādājusi Starptautiskā integrēto pārskatu padome (IIRC).

Savukārt daļai publisko kapitālsabiedrību un uzņēmumiem, kuru vērtspapīri ir kotēti biržā, ir pienākums izstrādāt arī korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

 

Mēs varam palīdzēt šādos uzņēmuma pārskatu sagatavošanas procesa posmos:

Labas kvalitātes korporatīvie un ilgtspējas pārskati palīdz uzņēmumam demonstrēt akcionāriem un potenciālajiem investoriem savas iespējas un vadības spēju veiksmīgi reaģēt uz izmaiņām uzņēmējdarbības vidē, kā arī citiem izaicinājumiem. 

Sazinieties ar mums