Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

KPMG sniedz atbalstu juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumu valdes un padomes locekļiem, īpašniekiem, revīzijas komitejām u.c.

KPMG sniedz atbalstu juridiskajiem konsultantiem, uzņēmumu valdes locekļiem u.c.

Atbilstības pārbaudes normatīvo aktu prasībām un labās prakses vadlīnijām

Pārbaudes par atbilstību normatīvajiem aktiem un labas prakses vadlīnijām kukuļošanas un korupcijas novēršanas, AML/ sankciju atbilstības, grāmatvedības uzskaites, finanšu sektora regulatīvo prasību un citās jomās. Normatīvo aktu pārkāpumu izmeklēšana šajās jomās.

 

Sazinieties ar mums