Kontaktinformācija

KPMG Baltics SIA

Roberta Hirša iela 1

Rīga, Latvija, LV-1045

Tālr.: +371 67 038 000

KPMG Latvijā birojs

Atrašanās adrese