Uzņēmumu vērtēšana

Uzņēmumu vērtēšana

Izproti uzņēmuma vērtību, lai pieņemtu vislabākos lēmumus biznesa attīstībai nākotnē.

Izproti uzņēmuma vērtību, lai pieņemtu vislabākos lēmumus biznesa attīstībai nākotnē.

Ja plānojat iegādāties uzņēmumu, risināt strīdus ar kopuzņēmuma partneriem vai piesaistīt finanšu līdzekļus, lai paplašinātu uzņēmuma pamatdarbību, Jums nepieciešama padziļinātāka izpratne par vērtību, lai varētu pieņemt vislabāko lēmumu sava biznesa attīstībai nākotnē. Tomēr vērtība ne vienmēr nozīmē tikai skaitļus.

KPMG vērtēšanas nodaļas speciālisti izmanto visaptverošu pieeju, rūpīgi izprotot Jūsu biznesa dinamiku, kā arī nozares un vērtības virzītājspēkus. Speciālistu plašā pieredze ļauj piemērot atbilstošas vērtēšanas metodes, izmantojot padziļinātas nozares zināšanas un inovatīvus salīdzinošās izpētes rīkus.

KPMG Vērtēšanas nodaļas speciālisti sniedz plaša spektra pakalpojumus, kas sniedzas ārpus darījumu izpildes ciklam. Tie ir:

  • Ieguldījumu un darījumu konsultācijas: Mēs palīdzam Jums analizēt iespējas veikt ieguldījumus vai pārdot tos. Mēs konsultējam arī kopuzņēmumu un alianšu veidošanā, un mūsu padoms var palīdzēt sarunās par cenas noteikšanu, pieņemot gala lēmumu par ieguldījuma veikšanu, kā arī par kapitāla sadali dibināšanas vai slēgšanas brīdī. Konsultāciju procesa neatņemama sastāvdaļa ir padziļinātās izpētes darba rezultātu integrēšana vērtējumā.
  • Pārstrukturēšana: Mēs palīdzam aizdevējiem, uzņēmumiem un administratoriem pārstrukturēšanas jautājumos, sniedzot konsultācijas vērtēšanas jomā un palīdzot izvērtēt stratēģiskas pārdošanas iespējas, ņemot vērā neatkarīgas uzņēmējdarbības pārbaudes un neatkarīgus vērtēšanas atzinumus administratora vai līdzīgas puses vajadzībām.
  • Finanšu pārskatu sagatavošana: Mēs palīdzam vadībai ievērot atbilstību vispārpieņemtajiem revīzijas principiem un SFPS un sniedzam finanšu pārskatu vērtēšanas pakalpojumus uzņēmējdarbības apvienošanas gadījumā, piemēram, attiecībā uz pirkuma cenas attiecināšanu, mantisko ieguldījumu un citiem jautājumiem.

Sazinieties ar mums