Dati un analītika

Dati un analītika

Laiks beigt cīnīties ar datiem un sākt izmantot tos.

Laiks beigt cīnīties ar datiem un sākt izmantot tos.

Vairāk nekā tikai dati

KPMG zina, kā pārvērst datus noderīgā un vērtīgā informācijā. Galu galā mums ir desmitgadēm ilga pieredze nodokļu, revīzijas un biznesa datu apstrādē un analizē ar mērķi palīdzēt organizācijām uzlabot to konkurētspēju. Lai varētu palīdzēt klientiem ātrāk pieņemt labākus lēmumus visās to darbības jomās, mēs izmantojam padziļinātas zināšanas par komercdarbību apvienojumā ar visprogresīvākajām tehniskajām iespējām un pārbaudītiem risinājumiem. Šādā veidā mēs palīdzam organizācijām izmantot to rīcībā esošos datus, lai palielinātu ieņēmumus, samazinātu izmaksas un ierobežotu riskus.

 

Kā mēs varam palīdzēt

Mūsu profesionāļi ir vienlīdz spēcīgi komercijas, IT, tehnoloģiju un matemātikas jomā un tāpēc var uzskatāmi parādīt, kā dažāda veida analītika var uzņēmumam sniegt ievērojamas konkurences priekšrocības. Risku, izmaksas un uzņēmuma izaugsmi mēs uzskatām par pašu svarīgāko. Gadu gaitā mēs esam palīdzējuši daudzām organizācijām gan palielināt ieņēmumus, gan uzlabot efektivitāti, gan pārvaldīt riskus.

 

Svarīgākās jomas mūsu datu un analītikas pakalpojumos ir šādas:

1. Analītikas stratēģija – Organizācija, kas apzinās datu vērtību, izmanto datu sniegtās priekšrocības katrā tās komercdarbības aspektā – gan pieņemot lēmumus, gan izpildot procesus un ceļot darbinieku kvalifikācijas. Mēs varam tām palīdzēt, sākot ar novērtējuma veikšanu, līdz ieviešanai, organizatorisku pārmaiņu atbalstīšanai, kā arī mērķa darbības modeļu izstrādei.

2. Informācijas pārvaldība – Jebkuras analīzes rezultāts ir tikai tik labs, cik labi ir tajā izmantotie dati. Mēs palīdzam padarīt datus uzticamākus, uzlabojot to kvalitāti un nosakot, kā datus pārvaldīt, uzglabāt un apstrādāt.

3. Atskaišu automatizācija un datu vizualizācijas – ja datu ir ļoti daudz, nav grūti palaist garām svarīgu informāciju. Automatizējot atskaišu veidošanu un izstrādājot intuitīvus un interaktīvus infopaneļus, mūsu speciālisti palīdzēs identificēt pareizos galvenos darbības rādītājus (KPI), efektīvi uzraudzīt organizācijas darbību un iegūt lietderīgu informāciju.

4. Progresīvā analītika – Izmantojot kvantitatīvas metodes un procesus, tiek celta produktivitāte un uzlaboti komercdarbības rezultāti. Mēs izmantojam tādas metodes kā pētošā analīze, datizrace, mašīnmācīšanās un paredzošā analītika, kas ļauj iegūt vērtīgu informāciju par svarīgākajiem komercdarbības veiksmes faktoriem, un tas, savukārt, ļauj pieņemt informētus komerclēmumus.

5. Inteliģenta automatizācija – Regulāra monotonu darbību veikšana cilvēkiem īpaši labi nepadodas. Mēs palīdzam klientiem izstrādāt automatizētas sistēmas, kas uzlabo organizācijas darbību un ļauj izvairīties no cilvēku pieļautām kļūdām, kā arī no neefektīvu lēmumu pieņemšanas.

 

Nav svarīgi, cik daudz un cik sarežģīti dati ir pieejami organizācijai, mēs atradīsim atbilstošu risinājumu, lai jūs varētu pārvērst datus noderīgā un vērtīgā informācijā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā izmantot datu analītiku savā labā, sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums