Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu piesaiste

Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu piesaiste

Pāreja uz dekarbonizētu ekonomiku rada nepieciešamību pēc vēl nepieredzētiem jauniem kapitālieguldījumiem.

Pāreja uz dekarbonizētu ekonomiku rada nepieciešamību pēc vēl nepieredzētiem jauniem kapit

Klimata pārmaiņas ir kļuvušas par noteicošo politisko un ekonomisko jautājumu, un, visticamāk, tā tas saglabāsies arī turpmāk. Globāli valdības, investori, korporācijas un privātie iedzīvotāji sāk rīkoties, lai reaģētu uz klimata krīzi, īpašu uzmanību pievēršot dekarbonizācijas stratēģijām. Tas redzams arī Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentos, kas arvien vairāk fokusējas uz “zaļajām” investīcijām, tādējādi ar publiskā finansējuma starpniecību sekmējot pāreju uz videi draudzīgāku ekonomiku.

 

Mēs varam palīdzēt:

  • veikt finansēšanas iespēju kartēšanu;
  • izstrādāt zaļo obligāciju atbilstības kritērijus;
  • noteikt uzņēmuma atbilstību ES zaļā finansējuma tipoloģijas kritērijiem;
  • sniegt atbalstu ieguldījumu portfeļa izveidē, lai piesaistītu ilgtspējas aktivitātēm paredzēto finansējumu;
  • veikt ESG atbilstības pārbaudi;
  • izstrādāt atbildīgas ieguldījumu stratēģijas;
  • nodrošināt atbalstu pastāvīgas ieinteresēto pušu vadības nodrošināšanā;
  • atbalstīt uzraudzības un ziņošanas prakses ieviešanā.

Sazinieties ar mums