Riska konsultācijas

Riska konsultācijas

Palīdzam organizācijām saprast kādiem riskiem ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību u.c.

Organizāciju risku analīzes pakalpojumi.

 Finanšu pakalpojumu sniedzējiem aktuālie pakalpojumi

ESG riska metodika un klientu novērtēšana

 • Klientu ESG risku novērtēšanas metodikas izstrāde, ietverot gan nozares, gan uzņēmuma riska un to mazinošos faktorus
 • Nepieciešamo datu un informācijas identificēšana klientu ESG risku novērtēšanai
 • Klientu anketas izstrāde/pilnveide
 • Klientu ESG risku identificēšana un sasaiste ar kredītriska vērtējumu

 

Portfeļa novērtējums un riska apetītes definēšana

 • Kredītportfeļu un investīciju portfeļu izvērtējums, identificējot riska ekspozīciju
 • Stresa testu veikšana (scenāriju analīze, to definēšana)
 • Workshop ar Bankas vadību par ESG riska apetīti un vīziju par portfeli

ESG integrācija risku pārvaldībā un stratēģijā

 • ESG pārvaldības procesu pilnveide un nepieciešamo politiku/procesu izstrāde
 • Riska vadības sistēmas un kultūras izvērtējums un uzlabojumu ieviešana
 • Klimata un ilgtspējas risku identificēšana un to mazinošo pasākumu noteikšana uzņēmuma kopējā riska novērtējuma ietvaros

 

 

 Korporatīvas pārvaldības stiprināšana

Risku vadības procesu izstrāde un ieviešana

Risku vadības procesi veicina uzņēmuma paredzamību un caurskatāmību, nodrošinot darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

 • Risku vadības ietvara izstrādi
 • Specifiskās konsultāciju atsevišķu ilgtspējas risku noteikšanai un novērtēšanai
 • Praktisku risku noteikšanas semināru vadīšanu
 • Rekomendācijas par risku mazināšanas pasākumiem uzņēmumā  

 

Ētiska rīcība un kukuļdošanas un korupcijas risku mazināšanas pasākumi

Neveicot pasākumus kukuļdošanas, korupcijas un interešu konfliktu samazināšanai, uzņēmums apdraud savu ilgtspēju dēļ potenciālām tiesvedībām un riskē ar savu reputāciju.

 • Izstrādāt kukuļdošanas un korupcijas novēršanas iekšējo politiku
 • Izstrādāt Interešu konfliktu novēršanas iekšējo politiku
 • Nodrošināt darbinieku apmācības

 

Sadarbības partneru risku vadība

Piegādes ķēdes ir būtiska daļa no uzņēmuma darbības, un nepietiekošā sadarbības partneru izvērtēšana var apdraudēt uzņēmuma reputāciju un finansiālo ilgtspēju, kā arī liegt dalību lielās globālās piegāžu ķēdēs.

 • Ar sadarbības partneriem saistīto risku identificēšanu un novērtēšanu
 • Sadarbības partneru izvērtēšanas metodoloģijas izstrādi
 • Darbinieku apmācības

Sazinieties ar mums