Miks Šmaukstelis

Projektu vadītājs, Risku konsultācijas

KPMG Latvijā

Projektu vadītājs