Evija Šturca

Partnere, Konsultāciju nodaļa

KPMG Latvijā

Evijai ir vairāk nekā 15 gadu pieredze konsultāciju nozarē. Strādājusi ar vairākiem ievērojamiem konsultāciju projektiem, to skaitā ar bankas likvidācijas vadību, kas ietvēra finanšu jomas vadību, kredītu uzraudzības vadību un kredītu atgūšanas stratēģiju izstrādi un ieviešanu, personāla vadību un informācijas sistēmu jomas vadību. Evijai ir pieredze arī restrukturizācijas un krāpšanas izpētes projektos, tajā skaitā AML pārbaudes un konsultāciju projektos bankām Latvijā un citās valstīs.

Evijai ir pieredze padziļinātās finanšu izpētes veikšanā, kā arī uzņēmumu novērtēšanā. Evijai ir arī revīzijas un iekšējā audita pieredze. Viņas uzraudzībā veikts arī darbs dažādos citos konsultāciju projektos, piemēram, stratēģijas izstrāde, nozaru un makroekonomiskā izpēte, kā arī procesu optimizācijas projekti.

  • Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā (Rīgas Ekonomikas augstskola)

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (Rīgas Tehniskā universitāte)

  • Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedre (ACCA)