Riska konsultācijas un iekšējais audits

Riska konsultācijas un iekšējais audits

Finanšu risks ir neizbēgama mūsdienu uzņēmējdarbības vides sastāvdaļa. KPMG sniedz profesionālas riska konsultācijas un uzņēmuma iekšējo auditu.

KPMG sniedz profesionālas riska konsultācijas un uzņēmuma iekšējo auditu.

No organizācijām visā pasaulē tiek sagaidīts, ka tās arvien labāk pratīs identificēt, saprast un vadīt riskus, ar kurām tās sastopas. Finanšu risks ir neizbēgama mūsdienu uzņēmējdarbības vides sastāvdaļa. Jūsu organizācijas tēlu un reputāciju var apdraudēt krāpšana, korporatīvie noziegumi, komercstrīdi un tiesvedības, kas tajā pat laikā mazinās sabiedrības uzticību jums. Riska vadība nav viegls uzdevums, bet to vēl vairāk apgrūtina arvien sarežģītāka regulatorā vide ar neskaitāmām prasībām.

Mēs varam paskaidrot, ko nozīmē apzināties risku. Mūsu iekšējā audita un riska konsultāciju speciālisti palīdz organizācijām labāk saprast, kādiem riskiem ir pakļauta to darbība, novērtēt ieviesto korporatīvās pārvaldības sistēmu, riska vadību un iekšējās kontroles vidi, kā arī izstrādāt efektīvas kontroles sistēmas un pasākumus. Mēs palīdzēsim Jums ierobežot reputācijas risku un izvairīties no dārgiem un nevajadzīgiem strīdiem un tiesvedības. 

Spēja pielāgoties sociālām, vides un tirgus izmaiņām ir ļoti svarīga jebkuras organizācijas ilgtspējai un veiksmīgai darbībai ilgtermiņā. Tāpat svarīgi ir atrast līdzsvaru starp organizācijas interesēm un veidiem, kā risināt problēmas darba tirgū, pieaugošās resursu izmaksas un sociālo ietekmi uz to darbību. 

KPMG ilgtspējas speciālisti palīdzēs Jums pārvaldīt riskus, izmaiņas un izmantot iespējas, koncentrēties uz svarīgāko, identificēt potenciālus ienākumu un izdevumu avotus un tādējādi izveidot organizācijas biznesa kultūru un attiecības, kā arī nostiprināt tās tēlu mērķa grupās.

Pakalpojumi tiek sniegti šādās jomās:

• Finanšu risku vadība

• Iekšējais audits, risks un atbilstība 

• Krāpšanas izmeklēšanas pakalpojumi

• Aktuāra pakalpojumi

• Ilgtspēja

• Grāmatvedības konsultācijas

Sazinieties ar mums