Finansējuma piesaiste

Finansējuma piesaiste

Kotējot uzņēmuma vērtspapīrus biržā, tiks palielināts uzņēmuma prestižs un piesaistīts kapitāls attīstībai.

Palielini uzņēmuma prestižu un piesaistīti kapitālu attīstībai.

Lai sekmētu izaugsmi, ir nepieciešams noteikt stratēģisku pieeju kapitāla finansēšanas mērķiem un iegūt izpratni par iespējām piesaistīt kapitālu, izmantojot aizņēmumus, mezanīna kapitālu un ieguldījumus pašu kapitālā, ko nodrošina privāti investori un kapitāla tirgi.

Mēs piedāvājam praktisku palīdzību kapitāla piesaistes procesā, sākot ar izvērtējumu un stratēģijas noteikšanu, līdz pat veiksmīgai darījuma izpildei.

Mūsu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem kapitāla struktūras izmaiņu izstrādē un īstenošanā, un kapitāla piesaistē atbilstoši jūsu mērķiem.

  • Finansēšanas stratēģija: Kā maksimāli palielināt vērtību, ko gūst īpašnieki un ieinteresētās puses?
  • Iespēju identificēšana un izvērtēšana: Kādi finansējuma avoti (parāds/ pašu kapitāls) ir pieejami?
  • Darījuma slēgšana: Kā panākt vislabākos nosacījumus? Kā pārvaldīt komunikāciju?
  • Pastāvīga komunikācija ar vadību un ieinteresētajām pusēm: Kā veidot veiksmīgu komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu aizdevēju un dalībnieku atbalstu?

Palīdzēsim rast atbildes uz šiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem.

Sazinieties ar mums