Ilgtspējas stratēģijas un programmu izstrāde

Ilgtspējas stratēģijas un programmu izstrāde

Mēs analizējam ārējo prasību un izaugsmes stratēģiju riskus un iespējas.

Mēs analizējam ārējo prasību un izaugsmes stratēģiju riskus un iespējas.

Organizācijas tiecas pāriet no biznesa modeļa, kas koncentrējas tikai uz vērtības palielināšanu akcionāriem, uz modeli, kas vienlaikus koncentrējas uz pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā.

Tā kā klimata pārmaiņas, resursu nepietiekamība, vides degradācija, sociālā nevienlīdzība, drošības jautājumi un citi riski kļūst arvien būtiskāki, ieinteresētās puses arvien vairāk uzmanības pievērš tam, ko uzņēmumi dara, lai šos riskus mazinātu. Tāpat arī jauni sasniegumi biotehnoloģijās, digitalizācijā, 3D, mākslīgā intelekta un citās jomās rada izaugsmes potenciālu, taču arī jaunus draudus, kas jāņem vērā politikas veidotājiem un uzņēmumiem. Uzņēmumiem ir iespēja izmantot šīs tendences, lai ne tikai mazinātu savu negatīvo ietekmi, bet rastu jaunas attīstības iespējas ilgtermiņā.

Mēs palīdzam organizācijām izprast un identificēt būtiskos aspektus, kas visvairāk ietekmē Jūsu biznesu, lai uz to pamata izveidotu uz uzņēmējdarbības attīstību balstītu ilgtspējas stratēģiju.

Mēs palīdzam analizēt mainīgā tirgus tendences un ieinteresēto personu vēlmes, nodrošinām atbalstu ilgtspējas ziņošanas prakses ieviešanā, kā arī kopīgi analizējam riskus un iespējas, kas izriet no ārējām prasībām un uzņēmējdarbības izaugsmes stratēģijām.

 

Mēs varam palīdzēt:

  • Ilgtspējas stratēģijas izstrādē, tostarp: True Value kartēšanā, mērķu noteikšanā, pārvaldības sistēmas izstrādē, ieinteresēto pušu apzināšanā un iesaistē un salīdzinošās analīzes veikšanā;
  • Riska novērtējumu veikšanā, tostarp: būtisko aspektu noteikšanā, riska savstarpējās saistības kartēšanā, ieinteresēto pušu kartēšanā un iesaistes līmeņu noteikšanā, kā arī piegādes ķēdes novērtējumu veikšanā;
  • Identifikācijā, prioritāšu noteikšanā un risinājumu izstrādē tādās jomās kā klimata pārmaiņu risks, vietējās kopienas intereses, ESG (environment / social / governance) skrīnings, megatendences, vides ietekme, sociālie jautājumi u. c.;
  • Sabiedrības ieguldījumu programmu izstrādē, ieskaitot monitoringa un novērtēšanas sistēmas, lai radītu vienotu vērtību uzņēmumam un sabiedrībai;
  • Piegādes ķēdes pārvaldībā attiecībā uz ētiskiem iepirkumiem un darba vides riskiem.

Sazinieties ar mums