ESG & ilgtspēja

ESG & ilgtspēja

KPMG palīdz radīt jaunu vērtību, ko var sniegt mērķtiecīga ilgtspējīga attīstība.

KPMG palīdz radīt jaunu vērtību, ko var sniegt mērķtiecīga ilgtspējīga attīstība.

Nefinanšu aspektu – tostarp vides un sociālās ietekmes – nozīme, kā arī labas pārvaldības pieaugošā ietekme maina mūsdienu uzņēmējdarbības vidi, atstājot iespaidu ne tikai uz reputāciju, bet arī uz finanšu rādītājiem un uzņēmumu ilgtermiņa panākumiem.

Tas rada jaunus riskus un iespējas korporatīvajai pasaulei. Uzņēmumi ir pakļauti arvien lielākam spiedienam pārvaldīt savas darbības nefinanšu aspektus un informēt sabiedrību par savu sniegumu šajās jomās.

Tajā pašā laikā ar ilgtspēju saistīto darbību plānošana un uzraudzība var radīt jaunas stratēģiskas iespējas un finanšu avotus attīstībai. Par to liecina arī pieaugošais jaunu finanšu instrumentu klāsts, piemēram, zaļās obligācijas, ilgtspējīgu ieguldījumu pieejas ieviešana privātajās investīcijās un Eiropas Savienības finanšu instrumenti, kuri apkopoti “The Green Deal” ietvarā.

KPMG ir pieredze un kompetence palīdzēt organizācijām un uzņēmumiem pārvaldīt riskus un iespējas, kas saistītas ar nefinanšu ietekmi, pilnveidot to komunikāciju par savu darbību ilgtspējas jomā un palīdzēt radīt jaunu vērtību, ko var sniegt mērķtiecīga ilgtspējīga attīstība. Mēs arī nodrošinām audita pakalpojumus attiecībā uz visu nefinanšu informācijas atklāšanu, apliecinot sniegtās informācijas ticamību.

 

Mūsu pakalpojumi ietver:

Sazinieties ar mums