Finanšu vadība un transformācija

Finanšu vadība un transformācija

Mūsu mērķis ir palīdzēt maksimāli uzlabot finanšu funkcijas veiktspēju un palielināt tās sniegto vērtību uzņēmējdarbībai.

Mēs piedāvājam dažādus finanšu vadības un transformācijas pakalpojumus.

Finanšu funkcijai ir jābūt saskaņotai ar biznesa stratēģiju un jānodrošina finanšu analīze un ieskats, lai atbalstītu korporatīvo lēmumu pieņemšanu, vienlaikus ievērojot juridiskās un likumdošanas prasības. Ar globālā profesionāļu tīkla palīdzību, finanšu vadība spēj nodrošināt īstos cilvēkus ar nepieciešamajām prasmēm īstajā vietā un īstajā laikā, lai palīdzētu organizācijām kļūt par līderiem finanšu jomā. Mūsu mērķis ir palīdzēt maksimāli uzlabot finanšu funkcijas veiktspēju un palielināt tās sniegto vērtību uzņēmējdarbībai, tāpēc mēs, KPMG, piedāvājam dažādus finanšu vadības pakalpojumus mūsu trīs pakalpojumu tīklos – Efektīvas finanšu operācijas, Atbalsts efektīvu lēmumu pieņemšanā un Finanšu stratēģija un transformācija.

Efektīvas finanšu darbības

Efektīva finanšu funkcija palīdz identificēt un ieviest konkrētus uzlabojumus, lai vairotu vērtību un resursus, pie reizes iegūstot laiku efektīvai lēmumu pieņemšanai. Šīs funkcijas pamatā ir stabila integrētu operatīvo/darījumu finansēšanas darbību platforma.

Šis pakalpojumu tīkls ietver šādus piedāvājumus:

 • kvalitatīva ziņojumu sniegšanas par darījumu noslēgšanu un integrēšanu
 • finanšu procesa optimizācija
 • finanšu funkciju salīdzinošā izpēte
 • dalītie finanšu pakalpojumi un ārpakalpojumi

Atbalsts efektīvu lēmumu pieņemšanā

Šis pakalpojumu tīkls palīdz klientiem nodrošināt mērķim pielāgotu finanšu plānošanas un darbības vadības ietvaru, lai palīdzētu uzņēmumam pieņemt labākus lēmumus.

Tas ietver šādus piedāvājumus:

 • naudas un apgrozības kapitāla pārvaldība;
 • izmaksu pārvaldība;
 • finanšu informācijas pārvaldība;
 • finanšu rezultātu vadība;
 • plānošana, budžetēšana un prognozes.

Finanšu stratēģija un transformācija

Finanšu stratēģijas un transformācijas pakalpojums palīdz klientam definēt finanšu lomu stratēģisko biznesa prasību virzīšanā. Tas palīdz finanšu direktoram skaidri formulēt savu finanšu vīziju un stratēģiju, analizēt finanšu funkcijas izpildi un izstrādāt mērķim atbilstošu nākotnes darbības modeli.

Tas ietver plašu finanšu funkcijas pārskatīšanu, darbības saskaņošanu ar biznesa prasībām un uzlabojamo jomu diagnostiku visā finanšu vidē. Tas ietver šādus piedāvājumus:

 • biznesa stratēģija saskaņošana;
 • sadarbība ar finanšu pasaules profesionāļiem;
 • finanšu funkciju atgūšanās;
 • finanšu integrācija un atdalīšana;
 • finanšu organizāciju dizains;
 • finanšu mērķu darbības modelis;
 • finanšu transformācija;
 • finanšu vīzija un stratēģija.

 

Sazinieties ar mums