Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu optimizēšana, likumdošanas izmaiņas, risku novērtēšana – KPMG nodokļu konsultanti palīdzēs rast piemērotu risinājumu ikvienam.

Nodokļu optimizēšana, likumdošanas izmaiņas, risku novērtēšana.

Mūsdienu uzņēmējdarbībā nodokļi kļūst par arvien svarīgāku jautājumu. Jebkura lieluma uzņēmumus ietekmē jaunas tendences nodokļu likumdošanā, turklāt ne tikai to darbības valstīs, bet arī starptautiskā mērogā. Nodokļu godprātīga nomaksa ir viena no aktuālākajām tēmām pasaules medijos, un daudzi uzņēmumi pievērš pastiprinātu uzmanību nodokļu likumdošanas prasību izpildei.

Mūsu nodokļu speciālistu prasmes un plašās zināšanas par nozari apvienojumā ar tālredzīgu rīcību un starptautisku skatījumu palīdzēs jūsu uzņēmumam izpildīt nodokļu likumdošanas prasības. Starptautiskos projektos mēs izmantojam pieredzējušus speciālistus no KPMG nodokļu praksēm visā pasaulē, kas sniedz klientiem detalizētu un aktuālu informāciju un pielieto pieeju, kas ir īpaši piemērota izvēlētajai valstij.

 

Nodokļu konsultāciju pakalpojumi:

  • Uzņēmumu nodokļi 
  • Uzņēmumu reorganizācija, apvienošana un iegāde
  • Transfertcenas
  • Netiešie nodokļi 
  • Nodokļu konsultācijas starptautisku uzņēmumu darbiniekiem un vadībai
  • Muita un starptautiskā tirdzniecība
  • Nodokļu riska novērtēšana
  • Palīdzība likumdošanas prasību izpildē
  • Nodokļu strīdi
  • Nodokļu telefonkonsultācijas

Sazinieties ar mums