Ilze Berga

Partnere, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Ilzei ir vairāk nekā 13 gadu pieredze nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā dažādiem Latvijas un starptautiskiem klientiem. Ilzei ir plaša pieredze nodokļu strukturēšanā un nodokļu plānošanas projektos, tai skaitā vērtības ķēdes transformēšanā (koncerna darbību restrukturizācija), nodokļu padziļinātā pārbaudē un M&A nodokļu plānošanā, nekustamo īpašumu plānošanā u. c.

Ilze sniedz transfertcenu pakalpojumus kopš 2006. gada, un viņa ir iesaistījusies vairākos transfertcenu projektos, piemēram, plānošanā, transfertcenu dokumentācijas izstrādē, palīdzības sniegšanā tranfertcenu auditos un nodokļu strīdos.

 • Globālas atrašanās vietas un paplašināšanās pakalpojumi
 • Globālās atbilstības vadības pakalpojumi
 • Ieņēmumu pārvaldes revīzija
 • Nodokļi
 • Nodokļu atbilstība
 • Nodokļu revīzijas atbalsts
 • Restrukturizācijas pakalpojumi
 • Starptautiskais nodoklis
 • Uzņēmumu ienākuma nodoklis
 • Uzņēmumu ienākuma nodokļa konsultācijas
 • Bakalaura grāds Ekonomikas un vadības zinībās, Rīgas Ekonomikas Augstskola

 • Maģistra grāds Eiropas Studiju programmā, Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte

 • Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedre (ACCA)

 • Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre