Stratēģijas izstrāde un ieviešana

Stratēģijas izstrāde un ieviešana

Mūsu ekspertiem ir padziļinātas zināšanas dažādās nozarēs , kas ļauj sniegt pārdomātu un datos balstītu redzējumu un attīstīt stratēģiskos mērķus.

Mūsu vadības konsultāciju profesionāļiem ir ievērojamas tehniskās prasmes un pieredze

Notikumi pasaules, reģionālā un vietējā līmenī nemitīgi mainās un būtiski ietekmē mūsu ikdienu. Tas attiecas gan uz valsts pārvaldi, gan uzņēmumiem, gan katru no mums individuāli. Šajos apstākļos ir svarīgi saglabāt virzību uz noteiktajiem mērķiem, aktualizējot savus rīcības plānus, vai izvirzīt ambiciozu vīziju, kas palīdzēs pielāgoties un pārvarēt apkārtējās vides radītos izaicinājumus.

Kā KPMG var palīdzēt?

KPMG ir uzticams partneris, kurš spēj iedziļināties katra klienta situācijā, piedāvāt ekspertus dažādās nozarēs un sniegt savu neatkarīgo un datos balstīto redzējumu organizācijas attīstībai, piemērotākajiem stratēģiskajiem mērķiem. Mūsu uzdevums  ir nodrošināt, ka klients ir pārliecināts par izstrādāto stratēģiju un spēj to iedzīvināt arī ikdienā. To iespējams  panākt gan ar līdzšinējo rezultatīvo rādītāju izpēti, gan ar inovatīvākām metodēm, piemēram, “dizaina domāšana”, kas ļauj stratēģijas izstrādē iesaistīt plašākas komandas, izpētīt klientu pieredzi un vienoties par mērķiem, kas ir saistoši ikvienam iesaistītajam.

Mūsu stratēģijas izstrādes vadības konsultāciju komanda palīdzēs šādās jomās:

  • Visaptverošas stratēģijas izstrāde valsts institūcijām vai privātiem uzņēmumiem (vidējam 5-7 gadu termiņam vai ilgtermiņam (7-25 gadi))
  • Struktūrvienības (departamenta, nodaļas, filiāles u.c.) rīcības plāna izstrāde
  • Tematiskās stratēģijas izstrāde
  • Līdzšinējās stratēģijas izvērtējums
  • Pašreizējās stratēģijas aktualizācija
  • OKR plāna izstrāde 

 

 

Sazinieties ar mums