Kapitāla tirgi

Kapitāla tirgi

Kotējot uzņēmuma vērtspapīrus biržā, tiks palielināts uzņēmuma prestižs un piesaistīts kapitāls attīstībai.

Palielini uzņēmuma prestižu un piesaistīti kapitālu attīstībai.

Vērtspapīru kotēšana biržā ir būtisks lēmums, kas patiesi mainīs jūsu uzņēmuma darbību. Uzņēmumiem ir objektīvi jānovērtē sava gatavība kļūt par publisku uzņēmumu. Vadībai ir jābūt gatavai piemērot darbību plašām akcionāru interesēm jau no pirmās dienas. Tas ietver pastāvīgu atbilstības un normatīvo prasību ievērošanu, darbības efektivitāti, risku pārvaldību, periodisku pārskatu sniegšanu un investoru attiecības.

Mēs izmantojam savas zināšanas par vērtspapīru veidiem un kapitālu tirgu pilnu dzīves ciklu, lai palīdzētu klientiem gūt panākumus. 2021. gadā KPMG Baltijā kļuva par Nasdaq Baltijas First North Sertificēto konsultantu. Šī statusa iegūšana ļauj KPMG konsultēt uzņēmumus, kas vēlas ienākt NASDAQ First North tirgū un ne tikai, visās trīs Baltijas valstīs. Sertificētā konsultanta uzdevums ir sniegt atbalstu uzņēmumiem sagatavošanās procesā, kā arī sniegt nepieciešamo atbalstu un konsultācijas pēc iekļaušanas First North tirgū.

 

KPMG specialisti atbalstīs uzņēmumu visos nepieciešamos darbos gatavojoties vērtspapīru emisijai:

  • Uzņēmuma reorganizācija (juridiskais atbalsts)
  • Padziļināta izpēte (Due Diligence) juridiskajā, finanšu un nodokļu jomā
  • Uzņēmuma pilnveidošanas atbalsts (t.sk. korporatīvā pārvaldība, ESG)
  • Kapitāla piesaistes stratēģija, Finanšu modelēšana
  • Institucionālo investoru piesaiste izvietojuma ietvaros (sadarbībā ar investīciju banku)
  • Vērtspapīru iegrāmatošana depozitārijā, kotācija 

Nasdaq First North tirgus ir piemērots augošiem uzņēmumiem izaugsmes kapitāla piesaistīšanai un atpazīstamības veicināšanai, saņemot visas publiska uzņēmuma priekšrocības. Savukārt investoriem First North tirgus sniedz iespēju piedalīties uzņēmuma izaugsmes stāstā. First North ir alternatīvais tirgus NASDAQ biržā, kas var kalpot par pirmo soli ceļā uz regulēto tirgu.

Sazinieties ar mums