Darījumu konsultācijas

Darījumu konsultācijas

Mainās ekonomiskā vide, nodokļu politika un tendences. KPMG integrētās speciālistu darījumu konsultācijas palīdzēs sasniegt rezultātus.

KPMG integrētās speciālistu darījumu konsultācijas palīdzēs sasniegt rezultātus.

KPMG komanda, kas apvieno dažādus speciālistus, strādā pie tā, lai darījums notiktu ātri un jūs varētu gūt labumu restrukturizācijas un darījuma cikla laikā.

Mēs domājam kā investori, vērtējot, kādu labumu var gūt no uzņēmuma iegādes, pārdošanas, finansēšanas vai restrukturizācijas, un no kapitāla tirgiem.

Katrs lēmums – par biznesa stratēģiju, iegādes stratēģiju, plāniem pārdot ieguldījumus vai piesaistīt finansējumu, vai restrukturēt uzņēmumu – ir jāpieņem, izvērtējot jūsu komercdarbību, nozari un globālo ekonomiku kopumā.

Mūsu speciālistu komanda apvieno globālu skatījumu, pieredzi un plašas zināšanas, palīdzot jums īstenot sarežģītus darījumu procesus.

Par svarīgāko mēs uzskatām taustāmu rezultātu sasniegšanu, kas ļauj skaidri saskatīt darījuma ieguvumus.

Sazinieties ar mūsu komandu!

Sazinieties ar mums