Uzņēmumu restrukturizācija

Uzņēmumu restrukturizācija

Palīdzēsim izstrādāt vīziju uzņēmuma attīstības stratēģijai.

Palīdzēsim izstrādāt vīziju uzņēmuma attīstības stratēģijai.

Ja ir radusies nepieciešamība atrisināt operacionālas vai finanšu problēmas un uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus, mūsu speciālisti palīdzēs jums sakārtot prioritātes, koncentrēties uz svarīgāko un pieņemt pareizos lēmumus sarežģītās situācijās.

 

Uzņēmumu restrukturizācija

Lai pārvarētu operacionālas vai finanšu grūtības un uzlabotu darbības rezultātus, ir nepieciešams ātri stabilizēt naudas plūsmu un likviditātes stāvokli, un izvērtēt pieejamās iespējas. 

Mēs piedāvājam vienotu pieeju uzņēmumu darbības restrukturizācijai, identificējot stratēģisku, operacionālu, organizatorisku un finanšu pārmaiņu iespējas un izmantojot tās, lai sasniegtu taustāmus rezultātus. Mēs palīdzēsim izveidot stipru pamatu uzņēmuma atveseļošanai, izvērtējot tā likviditāti un izveidojot vadības plānu. 

Mūsu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem aspektiem pārmaiņu vadības svarīgākajos posmos.

 • Iespēju identificēšana: Kā es varu ātri un efektīvi izvērtēt pieejamās iespējas?
 • Situācijas stabilizēšana: Kā stabilizēt uzņēmumu un novērtēt tā finanšu stāvokli?
 • Atveseļošanas stratēģija: Kādi finanšu ieguvumi ir man pieejamajām iespējām?
 • Izpilde: Kā nodrošināt, lai atveseļošanas plāns tiktu izpildīts pilnībā?
 • Vērtības realizēšana: Kādi riski un izmaksas ir saistītas ar katru no iespējām, ieskaitot plānus rīcībai neparedzētos gadījumos?

 

Finanšu pārstrukturēšana

Palīdzēsim iegūt izpratni par sarežģīto vidi, kurā darbojas aizņēmēji, aizdevēji un uzņēmumu īpašnieki, kā arī vadīsim sarunas ar ieinteresētajām pusēm, nodrošinot, lai jūs vienmēr esat informēts par jaunāko un varat pieņemt vislabākos lēmumus. Mēs palīdzēsim izvērtēt īstermiņa likviditātes prasības un rīcību, kas jāveic uzņēmuma vērtības saglabāšanai un potenciālo stabilitātes risku novēršanai.

Mūsu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas uzņēmuma restrukturizācijas gaitā, lai varētu ieviest ilgtspējīgas operacionālas un finanšu pārmaiņas.

 • Novērtēšana un stabilizēšana: Vai mans uzņēmums ir pietiekami likvīds, lai varētu turpināt darbību?
 • Iespēju izvērtēšana: Vai ir zināms, kas ir nogājis greizi un kā to vērst par labu?
 • Sarunas ieinteresēto pušu starpā: Kā nodrošināt, lai sarunās ir iesaistītas visas puses?
 • Iespēju izstrāde: Kura kapitāla struktūra būs visveiksmīgākā?
 • Īstenošana: Kā panākt vienošanos visu ieinteresēto pušu starpā, lai ieviestu jauno kapitāla struktūru?
 • Pastāvīga uzraudzība: Kā nodrošināt atbalstu uzņēmumam atlabšanas gaitā?

 

Maksātspējas stratēģija

Palīdzēsim izvērtēt situāciju un nepieciešamības gadījumā izstrādāt īstenojamu maksātnespējas procesa plānu. Kopā ar jums un ieinteresētajām pusēm, palīdzēsim identificēt, kā rīkoties, lai nodrošinātu maksimālu vērtību. Izvērtēsim dažādo iespēju ietekmi un riskus, identificēsim vispiemērotāko jurisdikciju maksātnespējas dokumentu iesniegšanai un sagatavosim detalizētu maksātnespējas plānu, kurā ievērotas visu ieinteresēto pušu intereses. Mēs atbalstīsim jūsu centienus atjaunot normālu uzņēmuma darbību un nostabilizēt tā finanšu stāvokli.

Mūsu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem aspektiem maksātnespējas plāna izstrādes, īstenošanas un pabeigšanas svarīgākajos posmos.

 • Grūtībās nonākuši uzņēmumi: Cik nopietna ir šī problēma?
 • Maksātnespējas procesa plānošana: Kādas iespējas ir pieejamas?
 • Maksātnespējas procesa sākšana: Kas jādara, kad mans uzņēmums nonāk tiesiskās aizsardzības procesā?
 • Īstenošana: Kā maksimāli palielināt vērtību?
 • Tiesiskās aizsardzības procesa pārtraukšana: Kā atgriezt uzņēmumu normālā darbībā?

Palīdzēsim rast atbildes uz šiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem. Sazinieties ar mūsu komandu!

Sazinieties ar mums