Anda Drožina

Vecākā projektu vadītāja, Iekšējais audits un citi apliecinājumu pakalpojumi

KPMG Latvijā

Iekšējais audits un citi apliecinājumu pakalpojumi

Kā vecākā projektu vadītāja Anda ir atbildīga par iekšējā audita un citu apliecinājumu pakalpojumu vadīšanu Rīgā, Latvijā. Andai ir vairāk nekā 12 gadu pieredze apliecinājuma un konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Līdz 2010. gadam Anda kā ārējā audita speciāliste vadīja finanšu pārskatu auditus dažādās nozarēs Latvijā, tai skaitā finanšu pārskatu sagatavošanu dažādos patēriņa preču un ražošanas tirgos saskaņā ar SFPS un Latvijas tiesību aktiem.

Anda 2010. gadā tika norīkota uz KPMG Vācijā, lai palīdzētu ieviest globālo KPMG elektroniskā audita vadības rīku KPMG Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā.

Kopš 2011. gada Anda ir atbildīga par iekšējā audita projektiem, kā arī citiem apliecinājuma pakalpojumiem, piemēram, atbilstības pārbaudes līguma un normatīvo aktu prasībām gan privātajā, gan publiskajā sektorā. Kā konsultante viņa ir vadījusi vairākus lielus projektus, tai skaitā dalītā pakalpojumu centra Baltkrievijā izveidi un vadību, kā arī vairākus lielus sistēmu ieviešanas projektus.

 • Apliecinājuma pakalpojumi
 • Atestācija
 • Darbības efektivitāte
 • Grāmatvedības konsultāciju pakalpojumi
 • Ilgtspēja
 • Konsultācijas
 • Procesu pilnveidošana
 • Revīzija
 • Riska konsultācijas
 • Riska vadība
 • Bakalaura grāds biznesa administrācijā, Banku augstskola (Latvija)

 • MBA, Rīgas Tehniskā universitāte / Baskerudas Universitāte (Norvēģija)

 • Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas biedre (ACCA)

 • Sertificēta iekšējā auditore (CIA)