Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) konusunda size yardımcı olur.

Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC) hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Rekabet ortamının artmasıyla birlikte, Şirket paydaşlarının karşılaşılan belirsizlikleri proaktif bir yaklaşımla yönetmesi gerekmektedir. Yönetişim, risk ve uyum hizmetleri kurum genelinde tutarlı ve bütünsel bir yaklaşım elde etmek için yönetişim, risk, uyum ve güvence işlevlerini birleştiren entegre bir çerçevedir.

Konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Kuruma özgü olacak şekilde risk yönetimi yol haritasının çizilmesi,
 • Risk farkındalıklı bir kültürü teşvik ederek ve güvence katmanlarına hitap ederek karar alınması,
 • ERP sistemlerinden daha fazla verimlilik alınması,
 • Kurumsal risklerin teknolojik altyapılı sistemlerle takip edilmesi,
 • Görevler ayrılığı kurallarının tasarlanması ve mevcutsa ilgili ihlallerin çözülmesi.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın