Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözetim (SG)

Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözetim (SG)

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözetim (SG) konusunda size yardımcı olur.

Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözetim (SG) hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Küresel organizasyonlar hızla gelişen ve genelde karmaşık olan risk ortamında kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmek için yenilikçi yollar aramaktadır. Birçok kuruluş organizasyon içindeki süreçlerini, işlemlerini, sistem ve kontrol noktalarını Sürekli Denetim (SD) ve Sürekli Gözlem (SG) bakış açısıyla takip etmeye başlamaktadır. Böylece teknoloji tabanlı uygulamalar, performans ve kilit risk/kontrol alanlarını yönetmek için daha pratik ve gerekli bir alternatif haline gelmektedir.

Sürekli Denetim (SD), iç ve dış denetçiler tarafından bir süre boyunca veya sürekli olarak süreçlere ve BT sistemlerine yönelik kanıt ve göstergelerin toplanmasıyla yapılır. Mevcut zaman alan manuel işlemlerin otomatik hale getirilmesi, veriler için bekleme sürelerini azaltma ve hataların erkenden tespiti gibi durumlarda verimlilik sağlar. Geleneksel denetimin aksine, muhtemel hatalar anlık olarak tespit edilir.

Sürekli gözlem (SG) ise Kurum içinde bilinen ve oluşabilecek kontrol boşluklarını Yönetim bakış açısıyla takip eder. SG en iyi performansı korurken yönetimin organizasyonda daha fazla görünürlük elde etmesini sağlar. Böylece sürekli izleme yapıldığı için caydırıcılık etkisi de bulunmaktadır.

Sürekli Denetleme (SD) ve Sürekli Gözlem (SG) uygulamasını hayata geçirmek, bir teknoloji tabanlı denetimi hayata geçirmekten çok daha fazlasıdır. KPMG Türkiye olarak, stratejik yönetim hedeflerinizi destekleyen bir SD / SG çerçevesi tasarlamak için aşağıdaki konularda destek oluyoruz:

 • Performans takip panosu, anahtar risk göstergeleri ve raporlama SD ve SG yaklaşımıyla tasarım ve uygulama,
 • Kontroller, işlemler ve performans göstergelerine yönelik sürekli izlemeyi optimize etme,
 • Suiistimalle mücadele süreçlerini değerlendirme,
 • Yönetişim, risk ve uyum entegrasyonunu destekleme,
 • Daha karmaşık veri analizi girişimleri tasarlamak / kurmak,

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın